Rekomenduojamas įrašas

Sudaryti švietimo įstaigų reitingai.

Kaip ir kasmet, žurnalas „Reitingai“ skelbia šalies švietimo bei aukštojo mokslo institucijų vertinimus. Iš viso įvertintos 357 gimnazijos. Džiaugiamės, kad gerus rezultatus kiekvienais metais pasiekia ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigos.

Šiais metais, kaip ir pernai, reitingas sudarytas remiantis duomenimis, kiek 2021 m. išlaikė konkretų valstybinį brandos egzaminą (toliau – VBE) vidutiniais balais, t. y. nuo 36 iki 85, taip pat kiek mokinių atskirų dalykų egzaminus išlaikė puikiai, t. y. balais nuo 86 iki 100 bei „šimtukų“ skaičius. Vertinamas buvo ir abiturientų stojimas į Lietuvos bei užsienio aukštąsias mokyklas.

Vilniaus r. Pagirių gimnazija užima vis aukštesnes pozicijas visų šalies gimnazijų penkiasdešimtuke

Pagirių gimnazija šiais metais surinkusi 32,14 taškų pakilo 8 pozicijomis ir puikuojasi garbingoje 40 vietoje tarp visų šalies gimnazijų.

Galima pasidžiaugti gimnazijos pasiekimais, kurie ir lemia aukštas pozicijas. Pagal VBE, visi Pagirių gimnazijos abiturientai išlaikė Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą. 42,3 proc. visų laikiusiųjų šį egzaminą išlaikė surinkę nuo 36 iki 85 balų, 7,7 proc. jį išlaikė aukščiausiu lygiu, surinkę nuo 86 iki 100 balų.

Geri ir kitų VBE rezultatai. Matematiką pagrindiniu lygiu išlaikė 63,6 proc. laikiusiųjų, istoriją – 69,2 proc., biologiją – 66,7 proc., informacinių technologijų – 60 proc. Anglų pagrindiniu lygiu išlaikė 53,6 proc., net 39,3 proc. šį užsienio kalbos egzaminą išlaikė aukščiausiu lygiu.

Daugiau informacijos

Rekomenduojamas įrašas

Būsimų pirmokų tėvelių dėmesiui!

Nuo š. m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d. vyksta vaikų priėmimas į  Vilniaus r. Pagirių  gimnazijos pirmąsias klases lietuvių ir lenkų mok. k.

Mieli būsimų pirmokų tėveliai,

Šiuo metu yra sprendžiamas Vilniaus r. Pagirių gimnazijos plėtros klausimas. Gerbdami visų mūsų gimnazijos mokinių teisę į kokybišką ugdymą(si), priėmėme sprendimą 2022-2023 mokslo metais 1-okus ugdyti Vilniaus r. Pagirių gimnazijos Keturiasdešimt Totorių pagrindinio ugdymo skyriaus patalpose (Vytauto g. 31, Keturiasdešimt Totorių k., Vilniaus r.). Pirmokai Keturiasdešimt Totorių pagrindinio ugdymo skyriuje bus ugdomi rotacijos principu – tik vienerius metus, po kurių mokymąsi tęs Pagirių gimnazijoje. Gimnazija savo ruožtu užtikrins mokinių pavėžėjimą, maitinimą, galimybę po pamokų lankyti vaiko dienos centro ir nepamokinio ugdymo užsiėmimus Pagirių gimnazijos patalpose.

Kviečiame virtualiai susipažinti su Pagirių gimnazijos Keturiasdešimt Totorių pagrindinio ugdymo skyriumi ir mūsų bendruomene!

Daugiau informacijos

Rekomenduojamas įrašas

Vaikų priėmimas į Vilniaus rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes 2022–2023 mokslo metams

Informuojame, kad vaikų priskyrimas į priešmokyklinio ugdymo grupes 2022–2023 mokslo metams prasidės 2022 m. balandžio 1 d.

Kada sužinosime apie vaikui skirtą vietą įstaigoje?

Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą švietimo įstaigoje bus pranešama elektroniniu laišku (prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu) nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. Tėvai (globėjai), kurie pateikė prašymus ne elektroniniu būdu ir nenurodė elektroninio pašto adreso, apie skirtą vietą įstaigoje gaus SMS žinutę telefonu arba registruotą laišką.
Tėvai (globėjai), pasikeitus pateiktame popieriniame prašyme nurodytiems kontaktiniams duomenims (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi pateikti prašymą el. paštu giedre.vaiciuniene@vrsa.lt dėl kontaktinių duomenų atnaujinimo Informacinėje sistemoje.

Skaitykite toliau

Gyvos muzikos koncertas „Širdele mano“

 
Gegužės 6-ąją dieną, net po kelerių metų pertraukos, Pagirių gimnazijos salėje nuskambėjo tradicinis pavasarinis, Motinos dienai skirtas gyvos muzikos koncertas „Širdele mano“. Lietuvių kalba atliekamas dainas koncerto svečiams dovanojo dainavimo studijos ir muzikinės grupės mokiniai, mokytojai M. Tamošaitienė ir T. Laurinaitis. Savo muzikiniais gebėjimais svečius ir žiūrovus stebino tiek gerai pažįstami, tiek dar negirdėti jaunieji solistai, o ypač ryškiai sužibėjo vienus paskutiniųjų kartų gimnazijos scenoje pasirodę talentingieji dvyliktokai. 

Skaitykite toliau

Akcija ,,Atgal į vaikystę“.

Šiandien gimnazijoje organizavome akciją ,,Atgal į vaikystę“.  Kaip smagu nors trumpam pabūti vaikais, vyresniems tai primena tik drabužiai, atsinešti žaislai, plaukai surišti į kasas. O jaunesniems, vyresniems mokiniams tai buvo smagi, spalvinga diena. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie akcijos.

Socialinės pedagogės Aušrinė ir Deivilė

 

 

Skaitykite toliau

Akcija ,,Tausok vadovėlį”.

Artėjant gražiausiai pavasario šventei šv. Velykoms gimnazijos bibliotekininkė Ilona Tuchtienė organizavo vadovėlių patikrinimo akciją ,,Tausok vadovėlį”.
Jau mokslo metų eigoje buvo tikrinami 5-10 klasių mokinių vadovėliai: ar jie nepripaišyti, aplenkti, nesuplėšyti. Visko buvo… Todėl mokiniai, kurie nesugebėjo per visus mokslo metus tausoti vadovėlių, dabar turėjo ateiti į biblioteką ir išmokti tvarkingai jį apsilenkti, paklijuoti įplyšusius lapus. Džiaugiamės mokiniais, kurie puikiai prižiūri vadovėlius. Juos aplenkia tinkamo dydžio aplankalais, pagamina knygų kampučiams sustiprinimus. Ypač tvarkingos buvo 6a klasės mokinių Lauros Vaičiūnaitės, Gabijos Gustaitės, Gretos Radatavičiūtės knygos. O tvarkingiausi vadovėliai buvo 7f ir 5-tų klasių mokinių.

Skaitykite toliau

ATVIRŲ DURŲ DIENA

2022 m. balandžio  26 d.
PROGRAMA
8.30 – 20.00 val.

 

  • 8.20-20.00 val. – įvairių dalykų pamokų, nepamokinės veiklos užsiėmimų stebėjimas, individualios mokinio pažangos bei bendrų pasiekimų, jų planavimo bei susitarimų stebėtose pamokose/ užsiėmimuose aptarimas (būtina išankstinė registracija, atsakingi klasės vadovai);

Skaitykite toliau

Pavasaris !!!

Gamta bunda, paukščiai grįžta į namus! Ta proga pradinių klasių mokytojai ir mokiniai surengė projektą „Paukščių sutiktuvės“. Kovo mėnesį vyko įvairios veiklos: kėlėme inkilus, piešėme, kirpome, ieškojome informacijos įvairiuose šaltiniuose, domėjomės paukščių gyvenimu, jų įvairove. Buvo ne tik įdomu, bet ir naudinga.

 

Knygos lavina sielą, kelia ir stiprina žmogų, žadina geriausius troškimus, ugdo protą ir sušildo širdį.“

(V. M. Tekerėjus)

Įdomu, kokias knygutes mokiniai išsirinks ir skaitys?

Taip pat šaunuolė 4 kls. mokinė Luka Kivaraitė, kuri perskaičiusi asmenines knygas padovanojo jas bibliotekai.