Muzikos pamokų ciklas „Yra vieta – Lenkija“.

Vykstant lenkų kalbos savaitei, vyko muzikos pamokų ciklas „Yra vieta – Lenkija“.
Užsiėmimų tikslas – skatinti patriotizmą, pagarbą ir meilę kalbai tarp vaikų ir jaunimo, ugdyti prisirišimą prie to, kas lenkiška ir artima.
Bendras dainavimas, įvairių užduočių atlikimas suvienijo, tai buvo džiaugsmo ir emocijų priežastis.

Jest takie miejsce- Polska.pptx

W ramach Tygodnia Języka Polskiego odbył się cykl lekcji muzyki „Jest takie miejsce – Polska“.
Celem zajęc jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży patriotyzmu, szacunku i miłości do języka oraz pielęgnowanie przywiązania do tego, co polskie i bliskie.
Wspólny śpiew  jednoczył, był powodem do radości i wzruszeń. 

Muzikos mokytoja Olga Selezniova

Kviečiame susipažinti su naujausiais dokumentais dėl ugdymo proceso organizavimo nuo 2020 m. lapkričio 9 d

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
Dėl pradinio ugdymo

Sprendimas dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose karantino metu
Sprendimas dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
Sprendimas dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų
Sprendimas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

D Ė M E S I O !

Informuojame, kad Vyriausybei paskelbus karantiną, vaikai, kurie ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, lankys darželius ir mokyklas įprastai. Įstaigos nėra uždaromos.

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatomas vadovaujantis tvarkos aprašu (toliau – Tvarka), patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T3-279.

Vadovaujantis Tvarkos 13.8. punktu Tėvai (globėjai, rūpintojai) nemoka mokesčio už vaiko maitinimą už nelankytas dienas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, už kiekvieną mėnesio dieną, jei vaikas nelanko įstaigos dėl ekstremalių įvykių. Mokestis už ugdymą yra mokamas ir toliau, nes įstaigos nėra uždarytos, ugdymas vykdomas.

Primename, kad priešmokyklinis ugdymas yra privalomas, todėl vadovaujantis Švietimo įstatymu tėvai privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų švietimo įstaigos lankymą.

Kviečiu

 8-12 klasių mokinius prisijungti prie lengvosios muzikos studijos, muzikuoti, pažinti naujus muzikos stilius, atlikimo būdus ir aktyviai dalyvauti koncertiniame gimnazijos gyvenime! 

🎶
Ypač laukiami grojantys akustine, bosine gitaromis, būgnais ir kitais muzikos instrumentais, baigę ar bebaigiantys muzikos mokyklas mokiniai, nenorintys atitolti nuo muzikos.

🎵 Susitikime penktadieniais 31 kabinete nuo 14 val. 🎵
Būrelio vadovas Tedas Laikydamiesi Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų ir vadovaudamiesi LR sveikatos apsaugos ministro- valstybės lygios ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, maloniai prašome visų bendruomenės narių:
– įeinant į gimnaziją ir gimnazijos patalpose dėvėti apsaugines kaukes, dengiančias nosį ir burną;
– prieš patenkant į patalpas dezinfekuoti rankas, o esant patalpose laikytis čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo ir rankų higienos;
– laikytis ne mažesnio nei 1 m. atstumo vienas nuo kito, išskyrus šeimos narius (lydintį asmenį);
– jei karščiuojate ar turite peršalimo simptomų, labai prašome likti namuose.

Dėmesio!

Valstybių_sąrašas
Rizikos_savivaldybės_ 
Dėl_viešojo_transporto_ 
Dėl_atvykusių_užsieniečių

Gerb. Pagirių gyventojai (pilnamečiai),

norėdami naudotis Vilniaus r. Pagirių gimnazijos sporto aikštynu  (krepšinio aikštele, šuoliaduobe, lengvosios atletikos bėgimo takais su sektoriais, universalia tinklinio, teniso, badmintono aikštele, lauko treniruokliais ir vaikų žaidimo komplektu),
kreipkitės Gimnazijos tel. (85) 2605-546 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.,
el. paštu pagiriugimnazija@gmail.com arba atvykite į Gimnaziją.

Pastaba: sporto aikštyno futbolo aikšte iki rudens naudotis draudžiama.

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos administracija

 

Kvietimas_matematikos_mokytojai_dirbti
Kvietimas_lietuvių_kalbos_mokytojai_dirbti
Kvietimas_anglų_kalbos_mokytojai_dirbti

 

 
Birželio 19 d. popietę, Vilniaus r. Pagirių gimnazijoje lankėsi  Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius, Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Robertas Komarovskis bei  Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Klimaševska.
Vykusio susitikimo metu buvo aptarta jau nuo kitos savaitės, t. y. nuo birželio 22 d., prasidedanti pagrindinė brandos egzaminų sesijos organizavimo ir vykdymo tvarka, egzaminų vykdymo procedūros šalyje galiojant ekstremaliajai situacijai bei Vilniaus rajono švietimo įstaigų pasirengimas užtikrinant mokinių ir egzaminų vykdytojų saugumą.
 
       

Mokytojų metodinė praktinė konferencija  „Šiuolaikiniai mokinius motyvuojantys mokymo(si) formatai“

Stoviu prie mokyklos durų slenksčio…
Stoviu susikaupęs, neramus…
Būsena, lyg pirmokėlio to, bedančio,-
Mums abiems svarbu, kas šiemet bus
„Profiliuotas“ jau išėjo..,
„Kompetencija“ dar viešpataus?!
Kokį modelį ir kokį greitį
„Bendrosios programos“ pasigaus?

Šis Kauno rajono mokytojų metodinėje konferencijoje nuskambėjęs eilėraštis, kurį Pagirių gimnazijos mokytojams perskaitė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Rudienė, vaizdžiai rodo šiuolaikinės mokyklos realijas. Norėdami būti šiuolaikiškais mokytojais, sugebančiais kelti sau ir mokiniams vis naujus iššūkius, motyvuoti mokinius, kelti mokytojo prestižą visuomenėje, turime nuolat tobulinti savo profesines kompetencijas.

Skaitykite toliau

Konkurso „Kalėdinė žvaigždė“ apdovanojimai

Sausio 31 dieną Vilniaus r. Lavoriškių gimnazijoje vyko konkurso „Kalėdinė žvaigždė“ apdovanojimai. Konkurse dalyvavo Keturiasdešimt Totorių pagrindinio ugdymo skyriaus priešmokyklinukės Monika Ivanauskaitė ( Drugelių grupė) bei Edita Jockutė ( Saulučių grupė). Sveikiname Editą užėmusią garbingą III vietą bei jos  priešmokyklinio ugdymo mokytoją Aną Bagdanovič. Monika gavo padėkos raštą už dalyvavimą konkurse. Ačiū mokytojoms Anai Bagdanovič bei Marinai Aleksandrovič už paruošimą, mergaitėms už dalyvavimą, tėveliams už palaikymą. Skaitykite toliau

Penktokų atėjimo šventė

Lapkričio 29 d. penktų klasių mokiniams buvo neįprasta. Nuo pat ryto mokiniai dalyvavo integruotų pamokų cikle ,,Pagauk sėkmę”. Vakare penktokai atėjo į III G klasių mokinių organizuotą ,,Penktokų atėjimo šventę”. Kareiviais persirengę vienuoliktokai ruošė juos tolesnei karo tarnybai, tačiau netikėtai buvo pagrobtos penktokų auklėtojos.  Skaitykite toliau