2% parama gimnazijai

Gerbiami tėveliai,

Labdaros ir paramos bei gyventojų pajamų mokesčio įstatymai suteikia teisę kiekvienam gyventojui 2 procentus nuo pajamų mokesčio, sumokamo į valstybės biudžetą, paskirti įmonei, kuri turi teisę gauti labdarą ar paramą. Tokioms įmonėms priklauso ir bendrojo lavinimo mokyklos, tarp jų ir mūsų gimnazija. Jei Jūs sutiktumėte 2 procentus pajamų mokesčio, sumokamo į valstybės biudžetą, paskirti gimnazijai, tai už gautas lėšas galėtume atnaujinti gimnazijos inventorių, atlikti remontus, dalį lėšų skirti naujausioms informacinėms technologijoms įsigyti.

Kad mūsų svajonės išsipildytų pakanka apsilankyti Mokesčių inspekcijoje ir užpildyti prašymą 2 procentus nuo ir taip kas mėnesį privalomai sumokamo gyventojų pajamų skirti mūsų gimnazijai.

Dėkojame visiems, jau skyrusiems paramą gimnazijai.

Rekvizitai 2% paramai
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas):191316692
Paramos gavėjo pavadinimas: Vilniaus r. Pagirių gimnazija
Buveinės adresas: Šiltnamių g. 22, , Pagiriai, Vilniaus r.

Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti mokyklai, reikia užpildyti specialų formos FR0512 prašymą. Tai galite padaryti taip: 

 Jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite užpildyti ir išsiųsti 2 % formą FR0512 internetu:
  1. Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę.
  2. Atidarykite ir užpildykite formą FR0512. Visos pildymo instrukcijos išsamiai paaiškintos. Duomenis apie mokyklą žr. aukščiau.
 Dėkojame už paramą gimnazijai, kurią Jūs suteikėte pervesdami 2 % pajamų mokesčio sumos praeitais metais. Jūsų pervesti pinigai bus skiriami mokinių, Jūsų vaikų, ugdymo ir ugdymosi sąlygų gerinimui.