Mėnesio archyvas: vasario 2018

METODINĖ PRAKTINĖ KONFERENCIJA

„ŠIUOLAIKINĖ PAMOKA = KOMPETENCIJŲ UGDYMAS(IS)“

 

2018-02-21 d. Vilniaus r. Pagirių gimnazijoje įvyko metodinė praktinė konferencija „Šiuolaikinė pamoka = kompetencijų ugdymas(is)“. Konferenciją atidarė ir sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorė Aušra Mažonienė. Pirmoje konferencijos dalyje mokytojai pasidalino savo patirtimi. Pranešimus skaitė pradinio ugdymo mokytoja metodininkė L.Prakapienė,  pradinio ugdymo vyr. mokytoja R. Petruškienė, šokių mokytoja L. Ivanec, fizikos mokytoja ekspertė D.Golnis, kūno kultūros mokytoja J. Garnytė, biologijos vyr. mokytoja A. Burinskaja, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė G. Rusilienė, biologijos mokytoja metodininkė S.Orlakienė, geografijos vyr. mokytoja  N.Šerpytienė ir chemijos mokytoja ekspertė I.Babinska. Pasisakyti galimybę turėjo ir gimnazijos Mokinių Tarybos atstovai, Mokinių tarybos pirmininkas T. Laurinaitis bei mokinių tarybos nariai L. Poltarakevič ir Š. Šibirkštis. Antroji konferencijos praktinė dalis vyko kabinetuose. Mokytojai grupėse aptarė kompetencijų sąvoką, įvardino ugdymo aspektus ir galimybes, pateikė bendras rekomendacijas. Gimnazijos foje vyko Pagirių gimnazijos mokytojų metodinių darbų veiklos paroda. Konferencija buvo tikrai naudinga. Daugelis pastebėjo, kad gimnazijoje dirba kūrybingi, atviri naujovėms mokytojai, kurie drąsiai pasidalina patirtimi, bendradarbiauja. Siūloma tokias konferencijas organizuoti dažniau.

Vilniaus rajono XXIX Lenkų kalbos ir literatūros olimpiada

Vasario 6-7 d. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijoje vyko Vilniaus rajono XXIX Lenkų kalbos ir literatūros olimpiada, skirta Lenkijos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir poeto Zbignevo Herberto 20- osioms mirties metinėms. Olimpados šukis buvo poeto Zbignevo Herberto žodžiai: ,,Tauta, praradusi atmintį, praranda sąžinę’’.

Pasak Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijos direktoriaus Z. Czech, visi olimpiados dalyviai jau yra laimėtojai, nes atstovauja savo mokyklą. Mūsų gimnazija atstovavo IVGf klasė mokinė Viktorija Makevič. Skaitykite toliau

Lietuvių kalbos pamoka-viktorina 1- 4f kl.

 

Š. m. vasario 1 d. vyko lietuvių kalbos pamoka-viktorina ,,Moki žodį – žinai kelią, skirta 1-4f klasių mokiniams. Tai buvo vienas iš Lietuvių kalbos savaitės renginių. Minėdami artėjantį Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį mokiniai kartu su lietuvių kalbos mokytojomis A. Ponamariova ir G. Stepanova sugiedoję Lietuvos himną, atliko įvairias užduotis, susijusias su etnografiniais regionais bei valstybine simbolika. Vaikai taip pat turėjo atpažinti įvairias įžymias Lietuvos vietas ir architektūros paminklus. Pamokos pabaigoje mokiniai smagiai pakartojo ir įtvirtino jau įgytas gramatines žinias bei išmoktus žodžius.

Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II etapas Pagirių gimnazijoje

 

2018 m. vasario 2 d. Pagirių gimnazijoje vyko Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II etapas, kuriame dalyvavo Vilniaus rajono mokyklų 9-12 klasių fizikos mokyklinių olimpiadų nugalėtojai. Kol mokiniai sprendė uždavinius, mokytojai dalinosi gerąja patirtimi. Pagirių gimnazijos direktorė Aušra Mažonienė fizikos mokytojams pristatė Pagirių gimnaziją, akcentavo pagrindinius šiuolaikinės pamokos vertinimo aspektus. Chemijos mokytoja ekspertė Irena Babinska  konferencijos dalyviams pristatė mokinių pasiekimų ir pažangos pamatavimo įrankį, kurį taiko savo pamokose. Fizikos mokytoja ekspertė Danuta Golnis dalinosi patirtimi, kokius būdus, formas ir metodus taiko savo pamokose mokinių pasiekimų vertinimui bei įsivertinimui. Fizikos mokytojas Tomaš Tribockij supažindino mokytojus su virtualių aplinkų panaudojimu savo pamokose siekiant mokinių aukštesnių mokymosi pasiekimų. Mokytojai daug diskutavo mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo klausimais, pamokos vertinimo ir įsivertinimo svarba, dalinosi gerąja patirtimi; kokiais būdais ir metodais kelia mokinių mokymosi motyvaciją.

  

Ekskursija į LR Seimo rūmus

Sausio 22 d. IIGa ir IIG f klasės mokiniai su mokytojomis R.Šimkovič bei N.Šerpytiene lankėsi LR Seimo rūmuose organizuotoje ekskursijoje. Susipažinome su Lietuvos valstybės valdymo sistema, parlamento veikla, įstatymų leidybos procedūra, institucijos struktūra, o taip pat ir  piliečių galimybėmis dalyvauti teisės aktų leidyboje. Apžiūrėjome rūmuose eksponuojamas parodas, kuriose iliustruojama Lietuvos istorija, valstybės raidos įvykiai, lankėmės salėse, kuriose sutinkami svečiai, vyksta posėdžiai. Aktyviausi ekskursijos dalyviai išsamiau domėjosi parlamento veikla ir darbu, kalbino seimo narius.