Mėnesio archyvas: gegužės 2018

ESProjektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

image description

Mokykla 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu mokykla bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Istorijos konkursas

Gegužės 8 dieną Vilniaus lenkų kultūros namuose vykusiame istorijos konkurse, kurį organizavo Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugija ,,Macierz szkolna“, dalyvavo trisdešimt mokinių iš lenkų mokyklų. Buvo išrinkta 10 geriausių Lenkijos istorijos žinovų, tarp kurių buvo mūsų gimnazijos IIGf klasės mokinys Lukaš Babinski. Visi nugalėtojai gavo puikų apdovanojimą – kelionę į Lenkiją. Sveikiname ir linkime sėkmingos kelionės.

Trzydziestu uczniów ze szkół polskich  wzięło udział w konkursie historycznym, organizowanym przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkoł Polskichna Litwie ,, Macierz Szkolna“, który miał miejsce 8 maja w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Wyłoniono 10 najlepszych znawców historii Polski, wśród nich nasz Łukasz Babiński, uczeń IIGf klasy.

Gratulujemy i życzymy pomyślnej wycieczki do Polski, która będzie nagrodą za bardzo dobry wynik.

Iškilminga eisena Vilniaus gatvėmis

Gegužės 5 dieną mūsų gimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo daugiatūkstantinėje iškilmingoje eisenoje Vilniaus gatvėmis, kuria buvo paminėtos Gegužės 3-čiosios Konstitucijos metinės, Lietuvos valstybės bei Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo 100-čiai bei Pasaulio lenkų diena.

5 maja uczniowie i nauczyciele naszego  gimnazjum wraz z wielotysięcznym biało-czerwonym korowodem rodaków brali udział w świątecznym pochodzie-przemarszu ulicami Wilna, z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą, Konstytucji Trzeciego Maja,  również z okazji  100 rocznicy odrodzenia niepodległej Polski i Litwy.

Gegužės 3-čiosios Konstitucija

Gegužės 3 d. IIGf klasės mokiniai su lenkų kalbos mokytoja Valentina Treščinska dalyvavo Lenkijos ambasados organizuotame renginyje, skirtame paminėti Gegužės 3-čiosios Konstituciją, ir padėjo gėles prie Motinos ir sūnaus širdies mauzoliejaus Rasų kapinėse.

3 maja uczniowie IIGf klasy z nauczycielką języka polskiego Walentyną Treszczyńsą brali udział w imprezie, organizowanej przez Ambasadę Polski na Litwie z okazji święta Narodowego 3 Maja  i złożyli kwiaty na wileńskiej Rossie przy mauzolem Matki i Syna.

      

„Ortografijos  žinovas“

Balandžio 23 d. Eitminiškių pagrindinėje mokykloje įvyko Vilniaus r. lenkų mokomąja kalba mokyklų ortografijos konkursas „Ortografijos  žinovas“ bei lenkų kalbos ir literatūros mini olimpiada, kurioje dalyvavo 76 mokiniai. Džiaugiamės ir sveikiname mūsų gimnazijos mokinę Agatą Parvicką, IIGf klasės mokinę, užėmusią III vietą. Dalijamės renginio akimirkomis.

23 kwietnia w szkole Podstawowej w Jęczmieniszkach odbył się Rejonowy Konkurs Ortograficzny ,,Mistrz Ortografii“ oraz Miniolimpiada Języka Polskiego i Literatury, w którym udział wzieło 76 uczestników.  Agata Parwicka, uczennica IIGf klasy zajęła III miejsce, gratulujemy i cieszymy się dobrym wynikiem.