Dalyvaujame tarptautiniame projekte

Lapkričio 18-22 dienomis mūsų gimnazijoje svečiavosi grupė mokinių ir mokytojų iš Lenkijos, iš miestelio Bžeznica prie Krokuvos.
Mokiniai atvyko pagal tarptautinį projektą „Teenagers Healthy Lifestyle“.
Svečiai su mūsų gimnazijos 8 – 10 klasių mokiniais dalyvavo įvairiose integruotose veiklose: lietuvių, lenkų ir anglų kalbos, biologijos, chemijos, istorijos, muzikos, šokio ir technologijų užsiėsimuose.
Mokiniai kartu leido laiką pertraukų metu, pietavo gimnazijos valgykloje, o po pamokų kartu vyko į ekskursijas į Vilnių, Trakus, Kauną. Taip pat mokiniai lankėsi Keturiasdešimt Totorių kaimo Totorių kultūros centre, kur susipažino su totorių tradicijomis ir papročiais bei jų atsiradimo Lietuvoje istorija.
Mūsų gimnazijos mokiniams labai patiko įvairios bendros veiklos, netradicinės pamokos bei išvykos. Jie artimiau susipažino su savo bendraamžiais iš Lenkijos, susidraugavo.

Realizujemy międzynarodowy projekt
18-22 listopada w gimnazjum gościliśmy uczniów wraz z opiekunami ze szkoły z Polski, z miejscowości Brzeźnica niedaleko Krakowa.
Uczniowie przyjechali w ramach projektu „Teenagers Healthy Lifestyle“. Celem projektu jest promowanie zdrowego trybu życia wśród nastolatków i ten właśnie temat był omawiany w czasie wspólnych zajęć uczniów polskich i litewskich. Razem z uczniami klas 8 -10 naszego gimnazjum uczniowie mieli integracyjne lekcje języka litewskiego, biologii, chemii, języka angielskiego, polskiego, historii, tańca, muzyki i technologii.
Młodzież nie tylko się wspólnie uczyła, ale też spędzała przerwy, jadła posiłki w szkolnej stołówce, a po lekcjach wyjeżdżała na wycieczki do Wilna, Trok oraz Kowna. Miała też okazję zwiedzić Centrum Kultury Tatarskiej, poznać tradycje, kulturę i historię miejscowych Tatarów.
Wspólne zajęcia i wycieczki bardzo podobały się wszystkim uczniom. Młodzież bardziej poznała swoich rówieśników, zaprzyjaźniła się.