Mėnesio archyvas: vasario 2020

Mokytojų metodinė praktinė konferencija  „Šiuolaikiniai mokinius motyvuojantys mokymo(si) formatai“

Stoviu prie mokyklos durų slenksčio…
Stoviu susikaupęs, neramus…
Būsena, lyg pirmokėlio to, bedančio,-
Mums abiems svarbu, kas šiemet bus
„Profiliuotas“ jau išėjo..,
„Kompetencija“ dar viešpataus?!
Kokį modelį ir kokį greitį
„Bendrosios programos“ pasigaus?

Šis Kauno rajono mokytojų metodinėje konferencijoje nuskambėjęs eilėraštis, kurį Pagirių gimnazijos mokytojams perskaitė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Rudienė, vaizdžiai rodo šiuolaikinės mokyklos realijas. Norėdami būti šiuolaikiškais mokytojais, sugebančiais kelti sau ir mokiniams vis naujus iššūkius, motyvuoti mokinius, kelti mokytojo prestižą visuomenėje, turime nuolat tobulinti savo profesines kompetencijas.

Skaitykite toliau

Konkurso „Kalėdinė žvaigždė“ apdovanojimai

Sausio 31 dieną Vilniaus r. Lavoriškių gimnazijoje vyko konkurso „Kalėdinė žvaigždė“ apdovanojimai. Konkurse dalyvavo Keturiasdešimt Totorių pagrindinio ugdymo skyriaus priešmokyklinukės Monika Ivanauskaitė ( Drugelių grupė) bei Edita Jockutė ( Saulučių grupė). Sveikiname Editą užėmusią garbingą III vietą bei jos  priešmokyklinio ugdymo mokytoją Aną Bagdanovič. Monika gavo padėkos raštą už dalyvavimą konkurse. Ačiū mokytojoms Anai Bagdanovič bei Marinai Aleksandrovič už paruošimą, mergaitėms už dalyvavimą, tėveliams už palaikymą. Skaitykite toliau