Mėnesio archyvas: sausio 2021

Informacija apie konkurso Vilniaus r. Pagirių gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti komisijos narių sudėtį:

Komisijos pirmininkė – Sofija Segen, Švietimo skyriaus vedėja.
Komisijos sekretorė – Irena Lavinska, Personalo skyriaus vyr. specialistė.

                      Komisijos nariai:
                      Daiva Losinskienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Vilniaus r. skyriaus narė;
                      Danuta Golnis, Vilniaus r. Pagirių gimnazijos pedagogų atstovė;
                      Alina Čemerys, Vilniaus r. Pagirių gimnazijos mokinių tėvų atstovė;
                      Tomas Antropikas, Vilniaus r. Pagirių gimnazijos mokinių atstovas;
                      Edita Gujienė, Vilniaus r. Pagirių gimnazijos socialinio partnerio atstovė;
                      Danutė Šapalienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir                                  regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyr.                                  specialistė.

Pagrindinis skelbimas apie konkursą įdėtas į Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainę (https://www.vrsa.lt/go.php/Priemimas-i-valstybes-tarnyba60388503179) 2020 m. rugsėjo 21 d.

Informuojame,

kad vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ nutarimu Nr. 1418 ugdymą Vilniaus r. Pagirių gimnazijoje organizuojame:

  • ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas; 
  • ugdymas mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, po pradinukų atostogų, nuo 2021 m. sausio 4 d., vykdomas nuotoliniu būdu; 
  • ugdymas mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas nuo 2021 m. sausio 6 d. vykdomas nuotoliniu būdu;
  • neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu;
  • švietimo pagalba teikiama nuotoliniu būdu. 

Asmenys aptarnaujami nuotoliniu būdu, prašome kreiptis el. paštu pagiriugimnazija@gmail.com arba telefonu  (85) 605546.

Pagarbiai,
Administracija