Sudaryti švietimo įstaigų reitingai.

Kaip ir kasmet, žurnalas „Reitingai“ skelbia šalies švietimo bei aukštojo mokslo institucijų vertinimus. Iš viso įvertintos 357 gimnazijos. Džiaugiamės, kad gerus rezultatus kiekvienais metais pasiekia ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigos.

Šiais metais, kaip ir pernai, reitingas sudarytas remiantis duomenimis, kiek 2021 m. išlaikė konkretų valstybinį brandos egzaminą (toliau – VBE) vidutiniais balais, t. y. nuo 36 iki 85, taip pat kiek mokinių atskirų dalykų egzaminus išlaikė puikiai, t. y. balais nuo 86 iki 100 bei „šimtukų“ skaičius. Vertinamas buvo ir abiturientų stojimas į Lietuvos bei užsienio aukštąsias mokyklas.

Vilniaus r. Pagirių gimnazija užima vis aukštesnes pozicijas visų šalies gimnazijų penkiasdešimtuke

Pagirių gimnazija šiais metais surinkusi 32,14 taškų pakilo 8 pozicijomis ir puikuojasi garbingoje 40 vietoje tarp visų šalies gimnazijų.

Galima pasidžiaugti gimnazijos pasiekimais, kurie ir lemia aukštas pozicijas. Pagal VBE, visi Pagirių gimnazijos abiturientai išlaikė Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą. 42,3 proc. visų laikiusiųjų šį egzaminą išlaikė surinkę nuo 36 iki 85 balų, 7,7 proc. jį išlaikė aukščiausiu lygiu, surinkę nuo 86 iki 100 balų.

Geri ir kitų VBE rezultatai. Matematiką pagrindiniu lygiu išlaikė 63,6 proc. laikiusiųjų, istoriją – 69,2 proc., biologiją – 66,7 proc., informacinių technologijų – 60 proc. Anglų pagrindiniu lygiu išlaikė 53,6 proc., net 39,3 proc. šį užsienio kalbos egzaminą išlaikė aukščiausiu lygiu.

Daugiau informacijos