Dorinio ugdymo mokiniai dalyvavo projekte „Dovana Lietuvai.Šv.Kazimieras“