Atestacijos komisija

VILNIAUS R. PAGIRIŲ GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Gražina Rudienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, informacinių technologijų mokytoja metodininkė.

Pavaduotoja – Irena Babinska, chemijos mokytoja ekspertė.

Sekretorė – Vilma Bosakienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

Nariai: Nijola Ragucka, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Lina Prakapienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Jolanta Dudutienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Alina Špakauskienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė.

 

Informacija apie atestaciją galite rasti:

https://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/atestacija/pedagogu-atestacija