Atestacijos komisija

VILNIAUS R. PAGIRIŲ GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė   – Gražina Rudienė, direktoriaus pav. ugdymui, II vadybinė kategorija, ITmokytoja metodininkė.      

Pavaduotoja – Irena Babinska, chemijos mokytoja ekspertė.

Sekretorė –  Vilma Bosakienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

Nariai: Nijola Ragucka, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė; 

              Milda Ivanauskienė, istorijos mokytoja metodininkė;

              Jolanta Dudutienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

              Jūratė Čiapienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

 

Informacija apie atestaciją galite rasti:

https://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/atestacija/pedagogu-atestacija