Autoriaus Archyvai: www2010

Kviečiu

 8-12 klasių mokinius prisijungti prie lengvosios muzikos studijos, muzikuoti, pažinti naujus muzikos stilius, atlikimo būdus ir aktyviai dalyvauti koncertiniame gimnazijos gyvenime! 

🎶
Ypač laukiami grojantys akustine, bosine gitaromis, būgnais ir kitais muzikos instrumentais, baigę ar bebaigiantys muzikos mokyklas mokiniai, nenorintys atitolti nuo muzikos.

🎵 Susitikime penktadieniais 31 kabinete nuo 14 val. 🎵
Būrelio vadovas Tedas Laikydamiesi Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų ir vadovaudamiesi LR sveikatos apsaugos ministro- valstybės lygios ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, maloniai prašome visų bendruomenės narių:
– įeinant į gimnaziją ir gimnazijos patalpose dėvėti apsaugines kaukes, dengiančias nosį ir burną;
– prieš patenkant į patalpas dezinfekuoti rankas, o esant patalpose laikytis čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo ir rankų higienos;
– laikytis ne mažesnio nei 1 m. atstumo vienas nuo kito, išskyrus šeimos narius (lydintį asmenį);
– jei karščiuojate ar turite peršalimo simptomų, labai prašome likti namuose.

Dėmesio!

Valstybių_sąrašas
Rizikos_savivaldybės_ 
Dėl_viešojo_transporto_ 
Dėl_atvykusių_užsieniečių

Gerb. Pagirių gyventojai (pilnamečiai),

norėdami naudotis Vilniaus r. Pagirių gimnazijos sporto aikštynu  (krepšinio aikštele, šuoliaduobe, lengvosios atletikos bėgimo takais su sektoriais, universalia tinklinio, teniso, badmintono aikštele, lauko treniruokliais ir vaikų žaidimo komplektu),
kreipkitės Gimnazijos tel. (85) 2605-546 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.,
el. paštu pagiriugimnazija@gmail.com arba atvykite į Gimnaziją.

Pastaba: sporto aikštyno futbolo aikšte iki rudens naudotis draudžiama.

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos administracija

 

Kvietimas_matematikos_mokytojai_dirbti
Kvietimas_lietuvių_kalbos_mokytojai_dirbti
Kvietimas_anglų_kalbos_mokytojai_dirbti

 

 
Birželio 19 d. popietę, Vilniaus r. Pagirių gimnazijoje lankėsi  Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius, Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Robertas Komarovskis bei  Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Klimaševska.
Vykusio susitikimo metu buvo aptarta jau nuo kitos savaitės, t. y. nuo birželio 22 d., prasidedanti pagrindinė brandos egzaminų sesijos organizavimo ir vykdymo tvarka, egzaminų vykdymo procedūros šalyje galiojant ekstremaliajai situacijai bei Vilniaus rajono švietimo įstaigų pasirengimas užtikrinant mokinių ir egzaminų vykdytojų saugumą.
 
       

Mokytojų metodinė praktinė konferencija  „Šiuolaikiniai mokinius motyvuojantys mokymo(si) formatai“

Stoviu prie mokyklos durų slenksčio…
Stoviu susikaupęs, neramus…
Būsena, lyg pirmokėlio to, bedančio,-
Mums abiems svarbu, kas šiemet bus
„Profiliuotas“ jau išėjo..,
„Kompetencija“ dar viešpataus?!
Kokį modelį ir kokį greitį
„Bendrosios programos“ pasigaus?

Šis Kauno rajono mokytojų metodinėje konferencijoje nuskambėjęs eilėraštis, kurį Pagirių gimnazijos mokytojams perskaitė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Rudienė, vaizdžiai rodo šiuolaikinės mokyklos realijas. Norėdami būti šiuolaikiškais mokytojais, sugebančiais kelti sau ir mokiniams vis naujus iššūkius, motyvuoti mokinius, kelti mokytojo prestižą visuomenėje, turime nuolat tobulinti savo profesines kompetencijas.

Skaitykite toliau

Konkurso „Kalėdinė žvaigždė“ apdovanojimai

Sausio 31 dieną Vilniaus r. Lavoriškių gimnazijoje vyko konkurso „Kalėdinė žvaigždė“ apdovanojimai. Konkurse dalyvavo Keturiasdešimt Totorių pagrindinio ugdymo skyriaus priešmokyklinukės Monika Ivanauskaitė ( Drugelių grupė) bei Edita Jockutė ( Saulučių grupė). Sveikiname Editą užėmusią garbingą III vietą bei jos  priešmokyklinio ugdymo mokytoją Aną Bagdanovič. Monika gavo padėkos raštą už dalyvavimą konkurse. Ačiū mokytojoms Anai Bagdanovič bei Marinai Aleksandrovič už paruošimą, mergaitėms už dalyvavimą, tėveliams už palaikymą. Skaitykite toliau

Penktokų atėjimo šventė

Lapkričio 29 d. penktų klasių mokiniams buvo neįprasta. Nuo pat ryto mokiniai dalyvavo integruotų pamokų cikle ,,Pagauk sėkmę”. Vakare penktokai atėjo į III G klasių mokinių organizuotą ,,Penktokų atėjimo šventę”. Kareiviais persirengę vienuoliktokai ruošė juos tolesnei karo tarnybai, tačiau netikėtai buvo pagrobtos penktokų auklėtojos.  Skaitykite toliau

Dalyvaujame tarptautiniame projekte

Lapkričio 18-22 dienomis mūsų gimnazijoje svečiavosi grupė mokinių ir mokytojų iš Lenkijos, iš miestelio Bžeznica prie Krokuvos.
Mokiniai atvyko pagal tarptautinį projektą „Teenagers Healthy Lifestyle“.
Svečiai su mūsų gimnazijos 8 – 10 klasių mokiniais dalyvavo įvairiose integruotose veiklose: lietuvių, lenkų ir anglų kalbos, biologijos, chemijos, istorijos, muzikos, šokio ir technologijų užsiėsimuose.
Mokiniai kartu leido laiką pertraukų metu, pietavo gimnazijos valgykloje, o po pamokų kartu vyko į ekskursijas į Vilnių, Trakus, Kauną. Taip pat mokiniai lankėsi Keturiasdešimt Totorių kaimo Totorių kultūros centre, kur susipažino su totorių tradicijomis ir papročiais bei jų atsiradimo Lietuvoje istorija. Skaitykite toliau

Projektas ,,Kalba yra didis, tautos statytas paminklas“

Lapkričio 15 d. 5f-6f kl. mokinių komanda su lietuvių kalbos mokytoja Gražina Stepanova dalyvavo Trakų suaugusiųjų mokymo centro projekto ,,Kalba yra didis, tautos statytas paminklas“ (J. Jablonskis) viktorinoje. Išsprendus nelengvas lietuvių kalbos ir istorijos konkurso užduotis, visų laukė smagios dovanos, pramogos vandens parke ir karšti kibinai. Dėkojame organizatoriams už naudingai ir smagiai praleistą laiką. Skaitykite toliau

Šiaurės šalių bibliotekų savaitei skirti renginiai pradinukams

Gimnazijos bibliotekoje lapkričio 11-14 d. vyko Šiaurės šalių bibliotekų savaitei skirti renginiai pradinukams. Bibliotekininkės, persirengusios švedų rašytojos A. Lindgren knygos „Pepė Ilgakojinė“ personažais, žvakių šviesoje skaitė knygos ištrauką, bendravo su skaitytojais. Skaitytojų laukė Pepės gimtadienio „tortas“, kurio kiekvienas gabaliukas slėpė užduotį. Skaitytojai žaidimo metu buvo skatinami prisiminti ir daugiau sužinoti apie knygą „Pepė Ilgakojinė“  ir Šiaurės šalis. Kadangi šių metų Šiaurės šalių bibliotekų savaitės tema buvo Šventės Šiaurės šalyse, vaikams pasiūlėme piešti savo mėgstamiausią šventę.Skaitykloje buvo surengta piešinių paroda Skaitykite toliau