GIMNAZIJOS DOKUMENTAI

SPRENDIMAI:
Sprendimas dėl Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

PLANAI:

Pagirių Strateginis planas 2022-2026 m.

Gimnazijos ugdymo planas  2021-2022 m. m. 

Gimnazijos veiklos planas 2022 metams

Gimnazijos veiklos planas  2021 metams 

Gimnazijos veiklos planas 2020 metams

Gimnazijos veiklos planas 2019 metų
Pagirių gimnazijos strateginis planas 2017-2021
Gimnazijos veiklos planas 2018 metams

GUP 2019-2020 originalas
1 priedas. Ugdomosios veiklos skirtos pažintinei, kultūrinei meninei, kūrybinei veikloms organizuoti tvarkos aprašas
2 priedas Vertinimo tvarkos aprašas
3 priedas. Asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas.
4 priedas. nepamokinio ugdymo tvarkos aprašas
5.6 priedai. NVŠ ir MUPT valandų paskirstymas 2019-2020 m.m.
7 priedas Atviro ugdymo tvarkos aprašas
8 priedas socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
9 priedas.Ikimokyklinio ugdymo organizavimas
10 priedas individualaus plano ketimo tvarka
11 priedas Žmogaus saugos integravimas
12 priedas Gimanzijos tėvų bendradrabiavimo informavimo ir švietimo tvarkos aprašas

2021 m. gegužės m. planas
2021 vasario mėn. planas

2020 m. lapkričio mėn. planas .

2020 balandžio men. planas

2020 m. vasario men. planas

2020 m. sausio men. planas

 

OLWEUS programos užtikrinimo (OPKUS) planas 2020-2021 m.m.
Reagavimo į patyčias ir pagalbos joms įvykus planas

APRAŠAI::

Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2020
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo
Lankomumo tvarkos aprašas

Pagirių gimnazijos_darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas_naujas

Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas
Asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas
Smurto ir patyčiųprevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Mokiniu_elgesio, drausmės bei skatinimo priemonių_KODEKSAS 

TAISYKLĖS:
Vidaus darbo tvarkos taisyklės
Uniformos nešiojimo gimnazijoje taisyklės
Viešųjų pirkimų taisyklės

Naudojimosi Vilniaus r. Pagirių gimnazijos sporto aikštynu taisyklės
Naudojimosi Vilniaus r. Pagirių gimnazijos sporto aikštynu (stadiono) taisyklės išorės naudotojams

NUOSTATAI:
Pagirių gimnazijos nuostatai
Elektroninio dienyno nuostatai

Konsultacijų registras
Nepamokinio ugdymo 2019 programos