Gimnazijos dokumentai

SPRENDIMAI:
Sprendimas dėl Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

PLANAI:

Gimnazijos veiklos planas 2019 metų
Pagirių gimnazijos strateginis planas 2017-2021
Gimnazijos veiklos planas 2018 metams

GUP 2019-2020 originalas
1 priedas. Ugdomosios veiklos skirtos pažintinei, kultūrinei meninei, kūrybinei veikloms organizuoti tvarkos aprašas
2 priedas Vertinimo tvarkos aprašas
3 priedas. Asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas.
4 priedas. nepamokinio ugdymo tvarkos aprašas
5.6 priedai. NVŠ ir MUPT valandų paskirstymas 2019-2020 m.m.
7 priedas Atviro ugdymo tvarkos aprašas
8 priedas socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
9 priedas.Ikimokyklinio ugdymo organizavimas
10 priedas individualaus plano ketimo tvarka
11 priedas Žmogaus saugos integravimas
12 priedas Gimanzijos tėvų bendradrabiavimo informavimo ir švietimo tvarkos aprašas

2020 balandžio men. planas
2020 m. vasario men. planas

2020 m. sausio men. planas
2019 vasario mėn. veiklos planas

2019 sausio mėn. veiklos planas
2018 m. gruodžio mėnesio veiklos planas
2018 m. lapkričio mėn. veiklos planas
2018 spalio mėn. veiklos planas
2018 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas
2018 m. birželio mėnesio veiklos planas
2018 m. balandžio mėn. planas
2018 kovo planas
2018 sausio men. planas

OLWEUS programos užtikrinimo (OPKUS) planas 2020-2021 m.m.
Reagavimo į patyčias ir pagalbos joms įvykus planas

APRAŠAI::
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo
Lankomumo tvarkos aprašas
Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas
Asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas
Smurto ir patyčiųprevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Mokiniu_elgesio, drausmės bei skatinimo priemonių_KODEKSAS 

TAISYKLĖS:
Uniformos nešiojimo gimnazijoje taisyklės
Viešųjų pirkimų taisyklės
Vidaus darbo tvarkos taisyklės
Naudojimosi Vilniaus r. Pagirių gimnazijos sporto aikštynu taisyklės
Naudojimosi Vilniaus r. Pagirių gimnazijos sporto aikštynu (stadiono) taisyklės išorės naudotojams

NUOSTATAI:
Pagirių gimnazijos nuostatai
Elektroninio dienyno nuostatai

Konsultacijų registras
Nepamokinio ugdymo 2019 programos