Psichologė

 

Gimnazijos psichologė Violeta Sučalkinienė
El. paštas –  viosssleta@gmail.com
Gabrielė Ščupokaitė-Urbšienė , psichologo asistentė
Psichologas:

  • rūpinasi mokinių psichologine sveikata bei reikalingų ugdymo sąlygų sudarymu;
  • atlieka konsultacinį, psichologinio įvertinimo ir tiriamąjį darbą;
  • teikia psichologinę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi, emocinių, elgesio ar bendravimo problemų;
  • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus) šių problemų sprendimo klausimais;
  • sprendžia įvairias problemas bendradarbiaudamas su mokinio tėvais (globėjais), mokytojais, klasių vadovais, gimnazijos administracija, gimnazijoje dirbančiais specialistais, o esant poreikiui kreipiąsi į Vilniaus rajono pedagoginę psichologinę tarnybą;
  • rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
  • atlieka psichologinius tyrimus atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės poreikius;
  • renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti (bendradarbiaujant su gimnazijos bendruomene bei atliekant mokinių veiklos ir elgesio stebėseną pamokų metu).