Mokinių taryba

Mokinių taryba – tai demokratinė mokinių savivaldos institucija, veikianti savo narių iniciatyvos pagrindu.
 

Mokinių tarybos tikslai ir uždaviniai:

  • Plėtoti ir skatinti mokinių veiklą.
  • Prisidėti prie ugdymo kokybės gerinimo.
  • Organizuoti renginius ir akcijas mokykloje.
  • Bendradarbiauti su kitomis Vilniaus miesto ir rajono, kitų Lietuvos miestų bei užsienio mokyklomis.
  • Įsijungti į įvairių visuomeninių organizacijų veiklą.
  • Palaikyti ryšį su gimnazijos vadovais ir spręsti su mokiniais susijusias problemas.
  • Dalyvauti gimnazijos, rajono, šalies ir tarptautiniuose projektuose.
  • Stebėti, kad nebūtų pažeidžiamos mokinių teisės.
  • Stebėti, kaip mokiniai vykdo savo pareigas.
  • Bendradarbiauti su kitomis gimnazijos savivaldos institucijomis.

 

Mokinių tarybos sudėtis (2019-2020 m.m.)

Šarūnas Šibirkštis (4Ga) – mokinių prezidentas;
Estela Marcinkevičiūtė (3Gb)-  viceprezidentė;
Gabriela Čemerys (1Ga )- narė;
Vakarė Burokaitė(1Ga) – narė;
Neringa Fadejevaitė (1Gb) – narė;
Tomas Antropikas (2Ga) –  narys;
Viktorija Vaitkunskaitė (2Ga) – narė;
Viltė Raščiauskaitė (2Ga) – narė;
Miglė Rusilaitė (2Ga) – narė;
Gustė Miškinytė (3Gb) – narė;
Paulina Suškaitė (4Gb) narė;
Barbora Žukauskaitė (4Gb) – narė;
Gabija Burokaitė (4Gb) – narė;