Mokinių taryba

 
 
2021-2022 m.m. mokinių tarybos veiklos planas (žiūrėti Gimnazijos veiklos plane 2021-2022)
 
Mokinių taryba – tai demokratinė mokinių savivaldos institucija, veikianti savo narių iniciatyvos pagrindu.
 

Mokinių tarybos tikslai ir uždaviniai:

 • Plėtoti ir skatinti mokinių veiklą.
 • Prisidėti prie ugdymo kokybės gerinimo.
 • Organizuoti renginius ir akcijas mokykloje.
 • Bendradarbiauti su kitomis Vilniaus miesto ir rajono, kitų Lietuvos miestų bei užsienio mokyklomis.
 • Įsijungti į įvairių visuomeninių organizacijų veiklą.
 • Palaikyti ryšį su gimnazijos vadovais ir spręsti su mokiniais susijusias problemas.
 • Dalyvauti gimnazijos, rajono, šalies ir tarptautiniuose projektuose.
 • Stebėti, kad nebūtų pažeidžiamos mokinių teisės.
 • Stebėti, kaip mokiniai vykdo savo pareigas.
 • Bendradarbiauti su kitomis gimnazijos savivaldos institucijomis.

 

Mokinių tarybos sudėtis (2021-2022 m.m.)

 1. Gabriela Čemierys (IIIGa) – mokinių prezidentė
 2. Neringa Fadejevaitė (IVGb) – viceprezidentė
 3. Sima Kuskytė (IIGa) – sekretorė
 4. Agnietė Vyskupaitytė (IGa) – narė
 5. Austėja Žukauskaitė (IIGb) – narė
 6. Dominyka Vakuier (IIIGa) – narė
 7. Karolina Aksionova (IIGf) – narė
 8. Liudas Darasevičius (IGb) – narys
 9. Matas Uleckas (IGb) – narys
 10. Orinta Akstinaitė (IGa) – narė
 11. Urtė Klebauskaitė (IGa) – narė
 12. Vakarė Burokaitė (IIGa) – narė