Mokytojai

 

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos darbuotojų
 sąrašas

Gimnazijoje 2021-2022 m.m. dirba 5 mokytojai ekspertai, 28 mokytojai metodininkai, 35 vyresnieji mokytojai ir 8 mokytojai.

 1. Ieva Abariūnė, šokio mokytoja (šiuo metu vaiko priežiūros atostogose)
 2. Irena Babinska, chemijos mokytoja
 3. Tatjana Babič, pradinio ugdymo mokytoja
 4. Violeta Bogdanovič, matematikos mokytoja
 5. Vilma Bosakienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja
 6. Jadvyga Bujel, matematikos mokytoja
 7. Svetlana Butar, dailės vyresnioji mokytoja
 8. Sandra Čerkienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 9. Jūratė Čiapienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 10. Deivilė Čiuplienė, socialinė pedagogė
 11. Audronė Dudutienė, technologijų mokytoja
 12. Jolanta Dudutienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 13. Vidmantas Fijalkauskas, teatro mokytojas
 14. Ieva Garnytė, fizinio ugdymo mokytoja
 15. Olga Gerasimovič, pradinio ugdymo mokytoja
 16. Kristina Ginevič, mokytojo padėjėja
 17. Milda Gintautė, istorijos mokytoja
 18. Danuta Golnis, fizikos mokytoja
 19. Valentina Golnis, mokytojo padėjėja
 20. Nijolė Ilgevičienė, fizinio ugdymo mokytoja
 21. Laima Ivanec, šokio mokytoja, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja
 22. Jadvyga Jakšta, pradinio ugdymo mokytoja
 23. Loreta Jukinienė, pradinio ugdymo mokytoja
 24. Jovita Kivarienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 25. Lina Kondrotaitė, matematikos mokytoja
 26. Rita Korotkovienė, istorijos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 27. Janina Kovalevska, geografijos mokytoja
 28. Vida Krivelienė, pradinio ugdymo mokytoja
 29. Gitana Krupičiovičienė, pradinio ugdymo mokytoja
 30. Irena Kurklietienė, dailės mokytoja
 31. Tedas Laurinaitis, neformaliojo vaikų švietimo mokytojas
 32. Julita Lebedaitytė, mokytojo padėjėja
 33. Renata Leganovič, fizinio ugdymo mokytoja
 34. Zbignevas Leganovič, fizinio ugdymo mokytojas (krepšinio treneris)
 35. Loreta Marcinkevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, bibliotekos vedėja
 36. Joana Markovskaja, chemijos ir užsienio (anglų) kalbos mokytoja
 37. Jane Mekionienė, istorijos mokytoja
 38. Jolanta Miliauskienė, matematikos, informacinių technologijų mokytoja
 39. Laima Misevičienė, geografijos, ekonomikos mokytoja
 40. Irena Naimovič, pagalbos mokytojui secalisyė
 41. Stasė Orlakienė, biologijos mokytoja
 42. Dalia Paliūnienė, pradinio ugdymo mokytoja
 43. Halina Parvicka, užsienio (vokiečių, rusų) kalbos mokytoja
 44. Rima Petruškienė, pradinio ugdymo mokytoja
 45. Zita Pluščauskaitė, neformaliojo ugdymo, dailės, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja
 46. Alina Ponamariova, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 47. Lina Prakapienė, pradinio ugdymo mokytoja
 48. Milda Razauskienė, neformaliojo ugdymo mokytoja
 49. Liudmila Rynkevič, pradinio ugdymo mokytoja
 50. Gražina Rudienė, informacinių technologijų mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 51. Edita Rumbutė, užsienio (anglų) mokytoja
 52. Giedrė Rusilienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 53. Anna Savicka, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja
 54. Jolita Sčerbakienė, mokytojo padėjėja
 55. Olga Selezniova, muzikos mokytoja
 56. Jurgita Sinkevičienė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja
 57. Kristina Sivicka, logopedė
 58. Stanislovas Skliaustis, technologijų mokytojas
 59. Jolanta Skulskienė, dorinio ugdymo (tikybos), pradinio ugdymo mokytoja
 60. Aušrinė Slavinskienė, socialinė pedagogė
 61. Gražina Stepanova, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 62. Violeta Sučalkinienė, psichologė
 63. Jelena Suruda, matematikos, informacinių technologijų mokytoja, direktorė
 64. Jolanta Šalkauskaitė, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja
 65. Gabrielė Ščiupokaitė-Urbšienė, psichologo asistentė
 66. Nijolė Šerpytienė, geografijos mokytoja
 67. Jolanta Šibirkštė, technologijų, biologijos mokytoja
 68. Renata Šimkovič, istorijos mokytoja
 69. Dalia Šiniauskaitė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja
 70. Alina Špakauskienė, informacinių technologijų mokytoja
 71. Milda Tamošaitienė, muzikos mokytoja
 72. Eduardas Tamoševičius, technologijų vyresnysis mokytojas
 73. Tatjana Tolokova, užsienio (rusų) kalbos mokytoja
 74. Valentina Treščinska, lenkų kalbos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 75. Valentina Tubelienė, fizinio ugdymo mokytoja
 76. Dalia  Urinovičienė, pradinio ugdymo mokytoja
 77. Regina Urbonienė, pradinio ugdymo mokytoja
 78. Danuta Ustilo, pradinio ugdymo mokytoja
 79. Joana Vaiciulionis, užsienio (anglų) kalbos mokytoja
 80. Lina Valentukevičienė, neformaliojo vaikų švietimo mokytoja, vaiko dienos centro pagalbos mokiniui specialistė
 81. Justina Valterė, specialioji pedagogė-logopedė
 82. Sigita Važnevičienė, mokytojo padėjėja
 83. Irena Vilčinskienė, pradinio ugdymo mokytoja
 84. Jūratė Zapasnikienė, pradinio ugdymo mokytoja
 85. Lilija Žigo, lenkų kalbos mokytoja
 86. Tatjana Žilinskienė, užsienio (rusų) kalbos mokytoja.