Mokytojai

 

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos darbuotojų
 sąrašas

 1. Ieva Abariūnė, šokio mokytoja (šiuo metu vaiko priežiūros atostogose)
 2. Irena Babinska, chemijos mokytoja
 3. Violeta Bogdanovič, matematikos mokytoja
 4. Vilma Bosakienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja
 5. Jadvyga Bujel, matematikos mokytoja
 6. Alina Burinskaja, biologijos mokytoja
 7. Svetlana Butar, dailės vyresnioji mokytoja
 8. Sandra Čerkienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 9. Jūratė Čiapienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 10. Deivilė Čiuplienė, socialinė pedagogė
 11. Audronė Dudutienė, technologijų mokytoja
 12. Jolanta Dudutienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 13. Robertas Dudutis, neformaliojo vaikų švietimo mokytojas
 14. Vidmantas Fijalkauskas, teatro mokytojas
 15. Ieva Garnytė, fizinio ugdymo mokytoja
 16. Olga Gerasimovič, pradinio ugdymo mokytoja
 17. Milda Gintautė, istorijos mokytoja
 18. Danuta Golnis, fizikos mokytoja
 19. Valentina Golnis, mokytojo padėjėja
 20. Nijolė Ilgevičienė, fizinio ugdymo mokytoja
 21. Laima Ivanec, šokio mokytoja, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja
 22. Jadvyga Jakšta, pradinio ugdymo mokytoja
 23. Loreta Jukinienė, pradinio ugdymo mokytoja
 24. Jovita Kivarienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja
 25. Lina Kondrotaitė, matematikos mokytoja
 26. Rita Korotkovienė, istorijos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 27. Janina Kovalevska, geografijos mokytoja
 28. Vida Krivelienė, pradinio ugdymo mokytoja
 29. Gitana Krupičiovičienė, pradinio ugdymo mokytoja
 30. Irena Kurklietienė, dailės mokytoja
 31. Tedas Laurinaitis, neformaliojo vaikų švietimo mokytojas
 32. Renata Leganovič, fizinio ugdymo mokytoja
 33. Zbignevas Leganovič, fizinio ugdymo mokytojas (krepšinio treneris)
 34. Loreta Marcinkevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 35. Joana Markovskaja, chemijos ir užsienio (anglų) kalbos mokytoja
 36. Jane Mekionienė, istorijos mokytoja
 37. Jolanta Miliauskienė, matematikos, informacinių technologijų mokytoja
 38. Laima Misevičienė, geografijos, ekonomikos mokytoja
 39. Stasė Orlakienė, biologijos mokytoja
 40. Dalia Paliūnienė, pradinio ugdymo mokytoja
 41. Halina Parvicka, užsienio (vokiečių, rusų) kalbos mokytoja
 42. Rima Petruškienė, pradinio ugdymo mokytoja
 43. Zita Pluščauskaitė, neformaliojo ugdymo, dailės, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja
 44. Alina Ponamariova, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 45. Lina Prakapienė, pradinio ugdymo mokytoja
 46. Arūnas Rasakevičius, fizikos mokytojas
 47. Milda Razauskienė, neformaliojo ugdymo mokytoja
 48. Liudmila Rynkevič, pradinio ugdymo mokytoja
 49. Gražina Rudienė, informacinių technologijų mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 50. Edita Rumbutė, užsienio (anglų) mokytoja
 51. Giedrė Rusilienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 52. Anna Savicka, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja
 53. Jolita Sčerbakienė, mokytojo padėjėja
 54. Olga Selezniova, muzikos mokytoja
 55. Jurgita Sinkevičienė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja
 56. Stanislovas Skliaustis, technologijų mokytojas
 57. Jolanta Skulskienė, dorinio ugdymo (tikybos), pradinio ugdymo mokytoja
 58. Aušrinė Slavinskienė, socialinė pedagogė
 59. Gražina Stepanova, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 60. Violeta Sučalkinienė, psichologė
 61. Jelena Suruda, matematikos, informacinių technologijų mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas
 62. Jolanta Šalkauskaitė, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja
 63. Gabrielė Ščiupokaitė, psichologo asistentė
 64. Nijolė Šerpytienė, geografijos mokytoja
 65. Jolanta Šibirkštė, technologijų, biologijos mokytoja
 66. Renata Šimkovič, istorijos mokytoja
 67. Dalia Šiniauskaitė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja
 68. Vanda Šipelienė, vaiko dienos centro pagalbos mokiniui specialistė
 69. Alina Špakauskienė, informacinių technologijų mokytoja
 70. Milda Tamošaitienė, muzikos mokytoja
 71. Eduardas Tamoševičius, technologijų vyresnysis mokytojas
 72. Tatjana Tolokova, užsienio (rusų) kalbos mokytoja
 73. Valentina Treščinska, lenkų kalbos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 74. Valentina Tubelienė, fizinio ugdymo mokytoja
 75. Dalė Urinovičienė, mokytojo padėjėja
 76. Regina Urbonienė, pradinio ugdymo mokytoja
 77. Danuta Ustilo, pradinio ugdymo mokytoja
 78. Joana Vaiciulionis, užsienio (anglų) kalbos mokytoja
 79. Lina Valentukevičienė, neformaliojo vaikų švietimo mokytoja, vaiko dienos centro pagalbos mokiniui specialistė
 80. Justina Valterė, specialioji pedagogė-logopedė
 81. Irena Vilčinskienė, pradinio ugdymo mokytoja
 82. Lilita Vinča, pradinio ugdymo mokytoja
 83. Jūratė Zapasnikienė, pradinio ugdymo mokytoja
 84. Lilija Žigo, lenkų kalbos mokytoja
 85. Tatjana Žilinskienė, užsienio (rusų) kalbos mokytoja.