Mokytojai

Ieva Abariūnė, choreografijos (šokio) mokytoja;
Marina Aleksandrovič, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
Diana Asanavičienė, mokytojo, dirbančio pagal priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja;
Svetlana Butar, dailės vyresnioji mokytoja;
Irena Babinska, chemijos mokytoja ekspertė;
Ana Bagdanovič, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
Violeta Bogdanovič, matematikos mokytoja metodininkė;
Vilma Bosakienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;
Jadvyga Bujel, matematikos mokytoja metodininkė;
Alina Burinskaja, biologijos vyresnioji mokytoja;
Jūratė Čiapienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;
Sandra Čerkienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;
Jolanta Dudutienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;
Audronė Dudutienė, technologijų mokytoja metodininkė;
Vidmantas Fijalkauskas,  teatro mokytojas metodininkas;
Aleksandra Gaidukevič, lenkų kalbos vyresnioji mokytoja;
Ieva Garnytė, fizinio ugdymo mokytoja;
Olga Gerasimovič, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Milda Gintautė, istorijos mokytoja metodininkė;
Valentina Golnis, mokytojo padėjėja, neformaliojo ugdymo mokytoja;
Danuta Golnis, fizikos  mokytoja ekspertė;
Nijolė Ilgevičienė, fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Laima Ivanec, šokio vyresnioji mokytoja;
Jadvyga Jakšta, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Irena Kurklietienė, dailės  mokytoja metodininkė;
Gitana Krupičiovičienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Janina Kovalevska, geografijos  vyresnioji mokytoja;
Rita Korotkovienė, istorijos mokytoja metodininkė;
Jovita Kivarienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
Lina Kondrotaitė, matematikos mokytoja metodininkė;
Lina Labžentienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;
Renata Leganovič, fizinio ugdymo mokytoja ekspertė;
Zbignevas Leganovič, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas;
Andžej Lukaševič, dorinio ugdymo (tikybos)  mokytojas metodininkas;
Loreta Marcinkevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros  vyresnioji mokytoja;
Joana Markovskaja, chemijos ir anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
Jolanta Miliauskienė, matematikos, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja;
Laima Misevičienė, geografijos vyresnioji mokytoja, ekonomikos mokytoja;
Jane Mekionienė, istorijos mokytoja ekspertė;
Stasė Orlakienė, biologijos mokytoja metodininkė;
Dalia Paliūnienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja;
Rima Petruškienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,;
Zita Pluščauskaitė, neformaliojo ugdymo vyresnioji mokytoja;
Jelena Pogolskaja, dorinio ugdymo (etikos) vyresnioji mokytoja;
Halina Parvicka, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja;
Alina Ponamariova, lietuvių  kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;
Lina Prakapienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Arūnas Rasakevičius, fizikos mokytojas;
Milda Razauskienė, neformaliojo ugdymo mokytoja;
Liudmila Rynkevič, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Vida Krivelienė, pradinio ugdymo mokytoja;
Gražina Rudienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
Giedrė Rusilienė, lietuvių  kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;
Janina Savenkova, mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja;
Anna Savicka, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja;
Olga Selezniova, muzikos vyresnioji mokytoja;
Stanislovas Skliaustis, technologijų vyresnysis mokytojas;
Jolanta Skulskienė, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Karina Stankevič, dailės, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
Gražina Stepanova, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja;
Jelena Suruda, matematikos, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja;
Nijolė Šerpytienė, geografijos vyresnioji mokytoja;
Jolanta Šibirkštė, technologijų, biologijos vyresnioji mokytoja;
Renata Šimkovič, istorijos vyresnioji mokytoja;
Dalia Šiniauskaitė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
Alina Špakauskienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
Eduardas Tamoševičius, technologijų vyresnysis mokytojas;
Milda Tamošaitienė, muzikos vyresnioji mokytoja;,
Tatjana Tolokova, rusų kalbos  mokytoja metodininkė;
Valentina Treščinska, lenkų kalbos  mokytoja metodininkė;
Valentina Tubelienė, fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Regina Urbonienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Danuta Ustilo, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Irena Vilčinskienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Joana Vaiciulionis, anglų kalbos mokytoja metodininkė;
Jūratė Zapasnikienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Lilija Žigo, lenkų kalbos  vyresnioji mokytoja;
Tatjana Žilinskienė,  rusų kalbos vyresnioji mokytoja;
Lina Valentukevičienė, neformaliojo ugdymo  mokytoja, pagalbos mokiniui specialistė;
Lilita Vinča, pradinio ugdymo mokytoja
Jolanta Šalkauskaitė, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja.