Olimpiadose

2018 m. Akademiniai pasiekimai (dalykinės olimpiados):

 • Respublikinė lietuvių kalbos tautinių mažumų mokyklų olimpiada, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pagyrimo raštu už puikiai atliktą kalbos vartojimo užduotį apdovanota A. Parvicka (IIGf), lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė A. Ponamariova.
 • Respublikinė pradinio ugdymo matematikos olimpiada, rajoninis etapas, 3v. Ema Balčiūnaitė, pradinių klasių mokytoja metodininkė R. Petruškienė.
 • Lietuvos mokinių biologijos olimpiados II etapas, 2 v. Mikučionis (IIGb),  biologijos mokytoja metodininkė  S. Orlakienė.
 • Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II etapas, 1v. M. Mikučionis (IIGb), 2 v. E. Zacharevičius (IGa) ir Šilobrit (IIIGb), 3v. T. Laurinaitis (IVGa), chemijos mokytoja ekspertė I. Babinska:
 • Rajoninis chemijos –biologijos konkursas,  1 v. M. Mikučionis (IIGb), G.  Miškinytė (IGb), mokytojos: biologijos mokytoja metodininkė   Orlakienė, chemijos mokytoja ekspertė I. Babinska , biologijos vyresnioji mokytoja  A. Burinskaja.
 • Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II etapas, 3v. M. Mikučionis (IIGb), fizikos mokytoja ekspertė D.Golnis.
 • Vilniaus rajono lenkų kalbos mini olimpiada, 3v. A. Parvicka (IIGf), lenkų kalbos mokytoja metodininkė V. Treščinska.
 • Rajoninė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada, 2v. M. Mikučionis (IIGb), 3 v. S. Šilobrit (IIIGb), lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja M. Razauskienė.
 • Rajoninė lietuvių kalbos ir literatūros 3v. Š. Šibirkštis ( IIGa), lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė G. Rusilienė.
 • Vilniaus r. lietuvių kalbos tautinių mažumų mokyklų olimpiada, 3v. A. Parvicka (IIGf), lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė A. Ponamariova.
 • Lietuvos mokinių istorijos olimpiados II etapas, 3v. E. Kanarskaitė (IVGa), istorijos mokytoja ekspertė Mekionienė.
 • Vilniaus r. dailės olimpiada, 2 v.  Kutyš (IIIGa), dailės mokytoja metodininkė I. Kurklietienė.

2017 m. Akademiniai pasiekimai (dalykinės olimpiados):

 • Respublikinė lietuvių kalbos tautinių mažumų mokyklų olimpiada, 3 v. A. Parvicka (IGf), lietuvių kalbos mokytoja metodininkė A. Ponamariova.
 • Respublikinė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada. Diplomas dalyvei K. Jadzevičiūtei (IVGc), lietuvių kalbos mokytoja metodininkė J. Čiapienė.
 • Vilniaus rajono istorijos olimpiada, 1v., E. Kanarskaitė (IVGa), istorijos mokytoja ekspertė J. Mekionienė.
 • LR Konstitucijos egzaminas Vilniaus rajone (2017), 1v., E. Kanarskaitė (IVGa), 2v., K. Jadzevičiūtė (IVGc), istorijos mokytoja ekspertė J. Mekionienė.
 • Vilniaus rajono chemijos olimpiada. 1v.,   Mikučionis (IGb), chemijos mokytoja ekspertė I. Babinska.
 • Vilniaus rajono biologijos olimpiada. 1v., M. Mikučionis (IGb), biologijos mokytoja metodininkė S. Orlakienė.
 • Vilniaus rajono dailės olimpiada, 1 v., M. Ranonytė (IVGb), dailės mokytoja metodininkė I. Kurklietienė.
 • Vilniaus rajono lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada. 1 v., K. Jadzevičiūtė, (IVGc), lietuvių kalbos mokytoja metodininkė J. Čiapienė, 2 v., Gaidomavičiūtė (IVGa), lietuvių kalbos mokytoja metodininkė S. Čerkienė.
 • Vilniaus rajono informatikos olimpiada. 1 v., N. Pečiulis (IVGb), 3 v., A. Blaškys (IVGc), informacinių technologijų mokytoja metodininkė A. Špakauskienė.
 • Vilniaus rajono lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada, 2 v., S. Šilobrit (IIGb), lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja M. Razauskienė;
 • Vilniaus rajono lietuvių kalbos tautinių mažumų mokyklų olimpiada, 2 v., A. Parvicka (IGf), lietuvių kalbos mokytoja metodininkė A. Ponamariova.
 • Vilniaus rajono fizikos olimpiada. 2v., R. Lebed (IVGf), fizikos mokytoja ekspertė D. Golnis.
 • Vilniaus rajono matematikos olimpiada. 2 v. R. Lebed (IVGf), matematikos mokytoja metodininkė J. Bujel.
 • Vilniaus rajono „mažoji“ matematikos olimpiada, 3 v., N. Gric (6b), 7 v., A. Versekėnaitė (6a), motematikos vyresnioji mokytoja J. Miliauskienė, 1 v., L. Radeckaja (8a),  4 v., V. Rasčiauskaitė (8a), matematikos mokytoja metodininkė L. Kondrotaitė.
 • IIG klasių anglų kalbos olimpiada. 1 v., R. Aukštuolytė (IIGa), 2 v., A. Duchovska (IIGa), anglų kalbos mokytoja metodininkė V. Bosakienė, 2 v., P. Suškaitė (IGb), anglų kalbos vyresnioji mokytoja D. Šiniauskaitė, 3 v., E.  Aleksandrovič (IIGb), anglų kalbos mokytoja metodininkė G. Milaknienė, 3 v., I. Karpičiūtė (IIGb), anglų kalbos vyresnioji mokytoja J. Kivarienė.
 • 5-6 klasių anglų mažoji olimpiada. 1 v., E. Barkovskaja (6a), anglų kalbos mokytoja metodininkė V. Bosakienė, 1 v., L. Paškelytė (5b), anglų kalbos vyresnioji mokytoja D. Šiniauskaitė, 2 v., N. Gric (6b), anglų kalbos vyresnioji mokytoja J.Kivarienė, 2 v.,    Štuopytė (5a),  anglų kalbos vyresnioji mokytoja E. Runevič, 3 v., U. Adulčikas (5a),  anglų kalbos vyresnioji mokytoja D. Šiniauskaitė, 3 v., V. Burokaitė (6a), anglų kalbos mokytoja metodininkė V. Bosakienė.

2016 m. Akademiniai pasiekimai (dalykinės olimpiados):

 • Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada. Laureatė, A. Sarapinaitė (4a), pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Regina Urbonienė.
 • Vilniaus rajono istorijos olimpiada, 1v., J. Komisarova, istorijos mokytoja ekspertė J. Mekionienė.
 • LR Konstitucijos egzaminas Vilniaus rajone (2016) 1v. E. Kanarskaitė (IIIGa) istorijos mokytoja ekspertė J. Mekionienė.
 • Vilniaus rajono gimtosios kalbos olimpiada. 1v., D. Dudutytė (IVGa), lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Dudutienė.
 • Vilniaus rajono chemijos olimpiada. 1v., Ulevič (IVGf), 3v., E. Kanarskaitė (IIGa), chemijos mokytoja ekspertė I. Babinska.
 • Vilniaus rajono fizikos olimpiada. 1v., R. Lebed (IVG), 2v., P.Čenkus (IIIG), fizikos mokytoja ekspertė D. Golnis.
 • Vilniaus rajono informatikos (programavimo) olimpiada. 1-2v. R. Babinski (IVGf), 3v. Lebed (IVGf), IT mokytoja metodininkė A. Špakauskienė.
 • Vilniaus rajono lenkų kalbos mini olimpiada. 1v., A. Parvicka, lenkų kalbos mokytoja metodininkė V. Treščinska.
 • Vilniaus rajono biologijos olimpiada. 2v., E. Kanarskaitė (IIGa), biologijos vyresnioji mokytoja J.Šibirkštė.
 • Vilniaus r. technologijų olimpiada. 2v. M. Ranonytė (IIGa), technologijų mokytoja metodininkė A. Dudutienė;
 • Vilniaus rajono biologijos olimpiada. 3v., A. Ulevič (IVGf), biologijos mokytoja metodininkė S. Orlakienė.
 • Vilniaus rajono anglų kalbos olimpiada. 3v., A. Podšivalova (IIGa), anglų kalbos mokytoja J. Kivarienė.
 • Vilniaus rajono lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada. 3v., L. Gaidamovičiūtė (IIIG), lietuvių kalbos mokytoja metodininkė S. Čerkienė.
 • Vilniaus rajono matematikos olimpiada. 3v. R.Lebed (IVGf), matematikos mokytoja metodininkė J. Bujel.
 • Vilniaus r. lietuvių kalbos olimpiada tautinėms mažumoms. Padėkos raštai, D. Godlijevskaja (IIGf), O. Veligoraitė (IIGf), lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja R. Rudalevičiūtė.
 • I-IIG klasių anglų kalbos olimpiada. 1v., D. Gražulis (IGb), 1v., A. Podšivalova (IIGa), anglų kalbos mokytoja J. Kivarienė.
 • I-IIG klasių anglų kalbos olimpiada. 2v., M. Karpičius (IIGc), anglų kalbos vyresnioji mokytoja G. Milaknienė.
 • I-IIG klasių anglų kalbos olimpiada. 3v., R. Iskendrov (IGa), anglų kalbos mokytoja metodininkė Bosakienė.
 • I-IIG klasių anglų kalbos olimpiada. 3v., E. Kanarskaitė (IIGa), 3v., E. Korotkovas (IIGa), anglų kalbos vyresnioji mokytoja D. Šiniauskaitė.
 • Pradinių klasių anglų kalbos olimpiada. 1v., S. Kuskytė (4b), L. Paškelytė (4b), 2v., I. Barkauskas (3b), V. Paluckas (3b), anglų kalbos vyresnioji mokytoja E. Runevič.
 • Pradinių klasių anglų kalbos olimpiada. , O. Marcinkevič (3c), L.  Vienažindis (3c), anglų kalbos vyresnioji mokytoja D. Šiniauskaitė.
 • Pradinių klasių matematikos olimpiada. 1v., A. Juškaitė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Rima Petruškienė.
 • Rusų kalbos (užsienio) olimpiada. 1v., E.Kanarskaitė (IIGa), rusų kalbos (užsienio) mokytoja metodininkė Tolokova.
 • Rusų kalbos (užsienio) 2v., V.Stašaitis (IIIGf), rusų kalbos (užsienio) vyresnioji mokytoja T.Žilinslienė.
 • Rusų kalbos (užsienio) 3v., E.Makevič (IIGf), rusų kalbos vyresnysis mokytojas J.Jalovik.
 • Europos egzamino finalas. Diplomas už dalyvavimą, E. Kanarskaitė (IIGa), geografijos vyresnioji mokytoja L. Misevičienė.

  

2015 m.  Akademiniai pasiekimai (dalykinės olimpiados):

 • Respublikinė dailės olimpiada. A. Dudutytė (IVGa) (padėka), dailės mokytoja metodininkė I. Kurklietienė.
 • Vilniaus rajono dailės olimpiada. 1v., A. Dudutytė (IVGa), dailės mokytoja metodininkė I. Kurklietienė.
 • Vilniaus rajono anglų kalbos olimpiada, 1v., K.Labžentis (IIIGa), anglų kalbos mokytoja metodininkė V.Bosakienė.
 • Vilniaus rajono matematikos olimpiada, 1v., R. Lebed, matematikos mokytoja V. Bogdanovič.
 • Vilniaus rajono chemijos olimpiada, 1v., A.Ulevič (IIIGf), 1 v., R.Lebed (IIGf), 3 v., E.Kanarskaitė (IGa) ,chemijos mokytoja ekspertė I.Babinska.
 • Vilniaus rajonino fizikos olimpiada, 1v., M.Savaniakas (IVGb), 1v., R.Lebed (IIGf), 2v., E.Kuodys (IVGa), 3v., A.Veretenikas (IVGa), fizikos mokytoja ekspertė D.Golnis.
 • Pradinių klasių anglų kalbos olimpiada, 1v., O. Marcinkevič (2c), 2 v., A. Narijauskaitė (2c), 3 v., J. Konev (2d), 1 v., A. Versekėnaitė (4c), 2 v., L. Paškelytė (3b), 3v. P. Pakulnevič (4e).
 • Vilniaus rajono lietuvių kalbos olimpiada, 2v., L. Gaidamovičiūtė (IIGa), lietuvių kalbos mokytoja metodininkė S. Čerkienė, 2v., A. Dudutytė (IVGa), lietuvių kalbos mokytoja metodininkė J. Dudutienė.
 • Vilniaus rajono informatikos (programavimo) olimpiada, 2v. Simonas Eidukaitis (IVGb), mokytoja metodininkė A. Špakauskienė.
 • Vilniaus rajono istorijos olimpiada, 2v., A. Dudutytė (IVGa, istorijos mokytoja metodininkė R. Korotkovienė.
 • Konstitucijos egzaminas 2015. Pažymėta gimnazija (Padėka), mokytojos M. Ivanauskienė, J.Mekionienė.