Sveikiname!

Sveikiname IIIGf klasės mokinius Lukašą Babinskį,  laimėjusį II vietą, bei Agatą Parvicką,  irgi užėmusią garbingą prizinę vietą tarpmokykliniame konkurse, skirtame šv. Jono Pauliaus pontifikatui atminti. Mokinių laukia  kelionės į Romą, Vatikaną ir Lenkiją.

Gratulujemy uczniom IIIGf klasy Lukaszowi Babińskiemu zdobycia II miejsca oraz Agacie Parwickiej laureatce konkursu poświęconego  pontyfikatowi  św.Jana Pawła II, który odbył się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie 5 czerwca. Nagrodami są wyjazdy do Rzymu i Watykanu oraz do Polski.

Iškilmingos šv. mišios

Birželio 9 d. Vilniaus rajono Maišiagalos miestelio bažnyčioje vyko iškilmingos šv. mišios, skirtos pagerbti Vilniaus krašto patriarchą, šviesaus atminimo kunigą prelatą Juzefą Obremskį. IIIGf klasės mokiniai  Lukaš Babinski, Agata Parvicka, Alina Lazovskaja , direktoriaus pavaduotoja ugdymui Valentina Treščinska, mokytojos Renata Šimkovič ir Irena Babinska su gimnazijos vėliava garbingai atstovavo mūsų gimnazijai.

9 czerwca  uczniowie IIIGf klasy Łukasz Babinski, Agata Parwicka, Alina Łazowskaja  z pocztem sztandarowym gimnazjum oraz zastępca dyrektora Walentyna Treszczyńska , nauczycielki  Renata Szymkowicz, Irena Babińska  uczestniczyli w uroczystej  mszy św. w kościele parafialnym w miasteczku Mejszagoła, poświęconej   upamiętnieniu  życia patriarchy  ś.p. Józefa Obrembskiego w miasteczku Mejszagoła  rejonu wileńskiego.

Netradicinė pamoka

Birželio 11 d. 5f klasės mokiniai su lenkų kalbos mokytoja dalyvavo netradicinėje pamokoje poeto Adomo Mickevičiaus muziejuje Vilniuje. Po to apsilankė šv. Onos bei Bernardinų bažnyčiose.

11 czerwca uczniowie 5f  klasy z nauczycielką języka polskiego zwiedzili muzeum  poety Adama Mickiewicza w Wilnie , a także kościoły św. Anny i Bernardynów.

 

 

 

Dėmesio!

Mokinių priėmimas į Vilniaus r. Pagirių gimnazijos 1 klasę 2019-2020 m. m. vyks iki 2019 m. liepos 1 d. Dokumentai pateikiami/pildomi gimnazijos raštinėje darbo dienomis 8.00 – 16.00 val. 

Sveikiname

Sveikiname 5f kl. mokinį Oskarą Januševskį, laimėjusį 1 vietą respublikiniame KYOKUSHIN KARATE čempionate, kuris vyko gegužės 11 d. Kėdainiuose.

Gratulujemy uczniowi 5f klasy Oskarowi Januszewkiemu zajęcia 1 miejsca w republikańskim turnieju KYOKUSHIN KARATE w grupie wiekowej U 11, który miał miejsce 11 maja w mieście Kedainiai.

          

ATVIRŲ DURŲ DIENA  2019 m. gegužės 28 d.

Kabinetai, skirti tėvų susitikimams su klasės vadovu

Nuoroda, kaip surasti norimą mokytoją

PROGRAMA

8.30 – 21.00 val.

  • 8.30-15.05 val.  įvairių dalykų  pamokų stebėjimas, individualios mokinio pažangos bei bendrų pasiekimų, jų planavimo bei susitarimų stebėtose  pamokose/ užsiėmimuose aptarimas;
  • 10.20-11.05 – Teatrinės raiškos projektas „Ugdomės teatru“: teatro studijos „Faktas“ pasiekimų pristatymas (meninės kompozicijos „Pokaris“ pasirodymas bei apdovanojimų įteikimas). Kviečiami 8-11 klasių mokiniai, tėveliai, mokytojai;
  • 12.30-13.15 – Teatrinės raiškos projektas „Ugdomės teatru“: 8-tų klasių mokinių spektaklis „Šiltnamis“. Kviečiami 7-9 klasių mokiniai, tėveliai, mokytojai;
  • 14.20 val. – Teatrinės raiškos projektas „Ugdomės teatru“: atsisveikinimas su spektakliu „Sapnai“. Kviečiami visi norintys paskutinį  kartą pamatyti spektaklį, kuris laimėjo daug nominacijų teatro festivaliuose;
  • 16.00-19.00 val. individualūs pokalbiai  ugdymo aktualijų klausimais su mokytojais dalykininkais, gimnazijos administracija, pagalbos mokiniui specialistais;
  • 19.00-20.30 val. rengiami klasių tėvų susitikimai.

Kviečiame stebėti  vaiko dienos centro bei nepamokinio ugdymo veiklas. Susipažinkite su mokinių maitinimo sąlygomis: pasivaišinkite pietumis! Siūlome pamėgti gimnazijos valgykloje gaminamą maistą, įvertinus jo kokybę, pasiūlą.

Visa informacija interneto svetainėje, TAMO, fc paskyroje.

Pastaba: Lankymasis laisvas – visą dieną.

Tiksliųjų mokslų savaitė

Tiksliųjų moklslų savaitės programa

Š. m.  kovo 18-22 d. mūsų gimnazijoje vyksta Tiksliųjų mokslų savaitės renginiai!

Pirmadienį pradėjome nuo linksmų, nuotaikingų užduočių, kurias mokiniai rado prie kiekvienos klasės durų, sprendimo.

IG klasių mokiniai pamokų metu kūrė matematinius uždavinius su matematiniais terminais (atsakingos mokytojos Lina Kondrotaitė, Jolanta Miliauskienė, Violeta Bogdanovič).

Estafetę perėmė 6 klasių Matematikos konkursas, kuriuo metu mokiniai, susiskirstę į mišrias komandas, turėjo galimybę pademonstruoti ne tik matematikos žinias, logiškai mąstyti ir spręsti užduotis, bet ir dalyvauti judriuose rungtyse.

Ačiū matematikos mokytojai metodininkei Violetai Bogdanovič ir jos mokiniams už smagias, linksmas matematines užduotis!

Nepamirškime, kad iki kovo 21 d. 15.00 val. vyksta balsavimas renkant geriausią reklaminį plakatą „Aš ir matematika“, skirtą matematikos dalykui populiarinti!

MOKYTOJŲ METODINĖ PRAKTINĖ KONFERENCIJA „INTEGRUOTAS, ĮTRAUKUSIS ARBA TIESIOG SKIRTINGUS POREIKIUS TURINČIŲ MOKINIŲ UGDYMAS“.

2019 m. vasario 20 d. Vilniaus r. Pagirių gimnazijoje vyko mokytojų metodinė praktinė konferencija „Integruotas, įtraukusis arba tiesiog skirtingus poreikius turinčių mokinių ugdymas“. Pirmoje konferencijos dalyje mokytojai dalyvavo interaktyviose  pratybose „Problemų sprendimas bendradarbiaujant”, kurioms vadovavo Vilniaus Sausio 13 osios mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, švietimo konsultantė Laura Stapanauskienė. Po pertraukos vyko koerencijos praktinė dalis – kūrybinės dirbtuvės. Užsiėmimų metu mokytojams buvo pristatytos kompiuterinių programų Symbaloo, Padlet, LearningApps ir Crosswodrs labs galimybės. Mokytojai praktiškai išbandė Plickers bei Kahoot programas, skirtas greitam mokinių žinių patikrinimui, įsivertinimui bei pamokos refleksijai. Mokytojai susipažino bei išbandė aktyvaus mokinių bendravimo bei bendradarbiavimo skatinimo pamokoje metodus, aptarė užduočių difnferencijavimą siekiant užtikrinti kiekvieno mokinio sėkmę pamokoje. Patyrimo dirbtuvėse aptarė, kaip spėti perskaityti bent vieną knygos puslapį per dieną, kaip išlaikyti gerus ryšius su mokiniais, kaip išbūti komandoje, kaip padėti vieni kitiems ir neperdegti streso kaitroje.

Jaunojo skaitytojo paso įteikimo šventė bibliotekoje

Sausio pradžioje bibliotekoje vyko tradicinė pirmokų  „Jaunojo skaitytojo pasų įteikimo šventė“. Bibliotekininkė su skaitytojais prisiminė  perskaitytas pasakas  žiūrėjo Kakės Makės filmuką apie knygos spausdinimo procesus. Pamokos gale pirmokams buvo įteikti „Jaunojo skaitytojo pasai“, kuriuose skaitytojai galės rinkti antspaudus už kiekvieną perskaitytą knygą, o taip pat galės prisiminti bibliotekos taisykles.