Šlovės galerija

Geriausiųjų mokinių apdovanojimai 2018-2019 m.m.

Už puikius mokymosi pasiekimus:

Martyną Mikučionį, IIIGb klasės mokinį;
Versekėnaitę Auksę, 8a klasės mokinę;

Už labai gerus mokymosi pasiekimus: 

Šarūną Šibirkštį, IIIGa klasės mokinį;
Margaritą Novikevičiūtę, IIIGa klasės mokinę;
Agatą Minakovską, IIGa klasės mokinę;
Einartą Zacharevičių, IIGa klasės mokinį;
Estelą Marcinkevičiūtę, IIGb klasės mokinę;
Lijaną Radeckają, IGa klasės mokinę;
Miglę Rusilaitę, IGa klasės mokinę;
Viltę Raščiauskaitę, IGa klasės mokinę;
Eveliną Guskovą, IGb klasės mokinę;
Ingridą Mickevičiūtę, IGb klasės mokinę;
Ūlą Paluckaitę, IGb klasės mokinę;
Patriciją Pakulnevič, 8f klasės mokinę;
Dariją Makevič, 8f klasės mokinę;
Gabrielę Kirėjėvą, 7b klasės mokinę;
Liviją Paškelytę, 7b klasės mokinę;
Augustę Sarapinaitę, 7a klasės mokinę;
Urtę Klebauskaitę, 7a klasės mokinę;
Beatą Bartusevičiūtę, 7a klasės mokinę;
Godą Štuopytę, 7a klasės mokinę;
Vilių Vaičiūną, 7a klasės mokinį;
Kariną Kupraševič, 7f klasės mokinę;
Dainą Pašvenskaitę, 5b klasės mokinę;
Juškaitę Ameliją, 5b klasės mokinę;
Emą Balčiūnaitę, 5b klasės mokinę;
Eveliną Gželkaitę, 5b klasės mokinę;
Emiliją Rutkauskaitę, 5b klasės mokinę;
Medą Baškytę, 5b klasės mokinę;
Viktoriją Raščiauskaitę, 5b klasės mokinę;
Gabrielę Venckutę, 5b klasės mokinę;
Karoliną Kaškevičiūtę, 5f klasės mokinę;

konkurso „Dešimtukų medžiotojas“ (Geriausio dalyko mokinio konkurso) nugalėtojus:

5-tų klasių mokinius:

 1. Dainą Pašvenskaitę, istorijos, informacinių technologijų dalykų;
 2. Dovydas Ovsianik, gamta ir žmogus dalyko;
 3. Karoliną Kaškevičiūtę, lenkų kalbos (gimtosios) dalyko;
 4.  Viktorija Raščiauskaitė. už.  k.  (anglų) dalyko;
 5. Dominik Abramčik, matematikos dalyko;

6-tų klasių mokinius:

 1. Vytautą Palucką, lietuvių  kalbos ir literatūros dalyko;
 2. Paula Tareilaitė, istorijos  dalyko;
 3. Emiliją Litvinavičiūtę, geografijos dalyko;
 4. Oskarą Marcinkevič, informacinių technologijų dalyko;
 5. Deimantę Čiapaitę, užsienio kalbos (anglų) dalyko;
 6. Aistę Kažukauskaitę, užsienio kalbos (vokiečių) dalyko; 
 7. Dianą Turbinovą,  užsienio kalbos (rusų) dalyko;
 8.  Violetą Godlevską, užsienio kalbos (rusų) dalyko;

7-tų klasių mokinius:

 1. Urtę Klebauskaitę, lietuvių kalbos ir literatūros dalyko;
 2. Augustę Sarapinaitę, fizikos, informacinių technologijų dalykų;
 3. Gabrielę Kirėjėvą, geografijos dalyko;
 4. Godą Štuopytę, istorijos, biologijos, užsienio kalba (vokiečių) dalykų;
 5. Liviją Paškelytę, matematikos,užsienio kalbos (anglų) dalykų;
 6. Anželiką Aladovičiūtę, užsienio kalbos (rusų) dalyko;

8-tų klasių mokinius:

 1. Auksę Versekėnaitę, lietuvių kalbos  ir literatūros, matematikos, istorijos, chemijos, fizikos dalykų;
 2. Liviją Miliauskaitę, biologijos, užsienio kalbos (rusų) dalykų;
 3. Eveliną Barkovskają, užsienio kalbos (vokiečių) dalyko;
 4. Vakarę Burokaitę,užsienio kalbos (anglų) dalyko;

IG klasių mokinius:

 1. Lianą Radeckają, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, ekonomikos ir verslumo, chemijos, informacinių technologijų, fizikos, užsienio kalbos (vokiečių) dalykų;
 2. Pukin Eveliną, geografijos dalyko;
 3. Smiltę Štuopytę,  istorijos, biologijos dalykų;
 4. Kamilę Miliūnaitę, užsienio kalbos (anglų) dalyko;

IIG klasių mokinius:

 1. Kamilą Ulevič, biologijos, fizikos, geografijos dalykų;
 2. Estelą Marcinkevičiūtę, užsienio kalbos (rusų), istorijos dalykų;
 3. Eriką Bitovtą,  Informacinių technologijų dalyko;
 4. Einartą Zacharevičių, užsienio kalbos (anglų) dalyko;

IIIG klasių mokinius:

 1. Martyną Mikučionį, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, biologijos, chemijos, geografijos dalykų;
 2. Šarūną Šibirkštį,  fizikos dalyko;
 3. Pauliną Suškaitę, užsienio kalbos (anglų) dalyko;

Geriausiųjų mokinių apdovanojimai 2016-2017 m.m.

Už puikius mokymosi pasiekimus:

 1. Patriciją Tareilaitę   4 a klasės mokinę ;
 2. Emiliją Simoną Leganovič 4 a klasės mokinę;
 3. Aistę Kažukauskaitę  4 a klasės mokinę ;
 4. Liudą Darasevičių 4 a klasės mokinį;
 5. Erviną Juškelį 4 a klasės mokinį;
 6. Igną Barkauską 4 b klasės mokinį;
 7. Vytautą Palucką 4 b klasės mokinį;
 8. Emiliją Litvinavičiūtę  4 b klasės mokinę;
 9. Kšyštofą Bogdanovič 4 f klasės mokinį
 10. Urtę Klebauskaitę 5 a klasės mokinę;
 11. Kariną Kupraševič 5 f klasės mokinę;
 12. Auksę Versekėnaitę 6a klasės mokinę;
 13. Smiltę Štuopytę 7a klasės mokinę;
 14. Miglę Rusilaitę 7a klasės mokinę;
 15. Lianą Radeckają 7a klasės mokinę ;
 16. Viltę Raščiauskaitę 7a klasės mokinę;
 17. Eveliną Kanarskaitę IIIG klasės mokinę

Už labai gerus mokymosi pasiekimus: 

 1. Godą Štuopytę 5 a klasės mokinę;
 2. Augustę Sarapinaitę 5 a klasės mokinę;
 3. Beatą Bartusevičiūtę 5 a klasės mokinę;
 4. Gabrielę Kirėjevą 5 b klasės mokinę;
 5. Liviją Paškelytę 5 b klasės mokinę;
 6. Simą Kuskytę 5 b klasės mokinę;
 7. Joną Modestą Makutunovič  5 b klasės mokinį;
 8. Laurą Voišnis 5 f klasės mokinę;
 9. Liviją Miliauskaitę 6a klasės mokinę;
 10. Gabrielą Čemerys 6a klasės mokinę ;
 11. Eveliną Barkovskają 6a klasės mokinę;
 12. Medeiną Bacevičiūtę 6a klasės mokinę
 13. Evą Valentinovičiūtę 6a klasė mokinę;
 14. Lėją Juozapavičiūtę 6b klasės mokinę;
 15. Niją Gric 6b klasės mokinę ;
 16. Patriciją Pakulnevič 6f klasės mokinę ;
 17. Damianą Karalkevič 6f klasės mokinį;
 18. Agnę Kuldošą 7a klasės mokinę;
 19. Ugnę Blaškytę 8b klasės mokinę;
 20. Gustę Miškinytę 8b klasės mokinę;
 21. Estelą Marcinkevičiūtę 8b klasės mokinę;
 22. Šarūną Šibirkštį IG a klasės mokinį;
 23. Martyną Mikučionį IG b klasės mokinį;
 24. Agatą Parvicką IG f klasės mokinę;
 25. Ramunę Aukštuolytę IIG a klasės mokinę
 26. Aureliją Žuolytę IIG a klasės mokinę
 27. Saulę Mekionytę IIG a klasės mokinę
 28. Sandrą Šilobrit IIG b klasės mokinę
 29. Tedą Laurinaitį IIIG klasės mokinį;

konkurso „Dešimtukų medžiotojas“ (Geriausio dalyko mokinio konkurso) nugalėtojus:

5-tų klasių mokinius:

 1. Godą Štuopytę lietuviu kalbos ir literatūros, istorijos dalykų
 2. Urtę Klebauskaitę matematikos ir informacinių technologijų dalykų
 3. Kariną Kupraševič lietuvių kalbos (valstybinės), lenkų kalbos (gimtosios) ir už.  k.  (anglų)

6-tų klasių mokinius:

 1. Liviją Miliauskaitę lietuvių  kalbos ir literatūros ir istorijos  dalyko;
 2. Kristiną Ambros lietuvių kalbos (valstybinės) ir literatūros ir lenkų kalbos (gimtosios) dalyko;
 3. Auksę Versekėnaitę matematikos ir geografijos dalyko;
 4. Niją Gric gamtos ir žmogaus dalyko;
 5. Evai Valentinovičiūtei informacinių technologijų dalyko;
 6. Evelinai Barkovskajai užsienio kalbos (anglų) dalyko;
 7. Gabriela Čemierys užsienio kalbos (vokiečių) dalyko; 

7-tų klasių mokinius:

 1. Miglę Rusilaitę lietuvių kalbos ir literatūros, geografijos ir IT dalyko;
 1. Eveliną Pukin lietuvių kalbos (valstybinės) ir literatūros dalyko;
 2. Elvyrą Godlijevskają lenkų kalbos (gimtosios) dalyko;
 3. Lianą Radeckają matematikos dalyko;
 4. Viltę Raščiauskaitę istorijos, biologijos ir užsienio kalbos (anglų) dalyko;
 5. Karoliną Miliauskaitę informacinių technologijų dalyko;
 6. Smiltę Štuopytę biologijos ir informacinių technologijų dalyko;
 7. Agnę Gaidamovičiūtę užsienio kalbos (rusų) dalyko;

8-tų klasių mokinius:

 1. Kamilią Lukančenko  lietuvių kalbos (valstybinės) ir literatūros dalyko;
 2. Kamilą Ulevič lenkų kalbos (gimtosios) ir geografijos dalyko;
 3. Ugnę Blaškytę matematikos ir užsienio kalbos (vokiečių) dalyko;
 4. Estelą Marcinkevičiūtę istorijos ir informacinių technologijų dalyko;
 5. Darijų Turovskį chemijos ir biologijos dalyko;
 6. Lauritą Sotenkovaitę užsienio kalbos (rusų) dalyko;
 7. Rusnę Davidėnaitę užsienio kalbos (anglų) dalyko;

IG klasių mokinius:

 1. Martyną Mikučionį – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, ekonomikos ir verslumo, chemijos, informacinių technologijų, užsienio kalbos (anglų) ir  užsienio kalbos (vokiečių) dalyko;
 2. Agatą Parvicką – lietuvių kalbos ir literatūros (valstybinės) dalyko;
 3. Lukašą Babinskį – lenkų kalbos (gimtosios) dalyko;
 4. Šarūną Šibirkštį – geografijos dalyko;
 5. Evaldą Stašaitį – užsienio kalbos (rusų) dalyko;

IIG klasių mokinius:

 1. Sandrą Šilobrit- lietuvių kalbos ir literatūros, fizikos, chemijos ir geografijos dalyko,
 2. Justyna Racevič – lenkų kalbos (gimtosios) dalyko;
 3. Paulių Babelį – istorijos ir informacinių technologijų dalyko;
 4. Aliną Duchovską – užsienio kalbos (rusų) dalyko;
 5. Ramunę Aukštuolytę – užsienio kalbos (anglų) dalyko;
 6. Liną Červokaitę – užsienio kalbos (vokiečių) dalyko;

IIIG klasių mokinius:

 1. Viktoriją Makevič- lenkų kalbos (gimtosios) dalyko;
 2. Eveliną Kanarskaitę – matematikos, istorijos ir fizikos dalyko;
 3. Tedą Laurinaitį – chemijos, informacinių technologijų dalyko;
 4. Vidmantą Kurmin – geografijos dalyko;
 5. Anastasiją Podšivalovą – užsienio kalbos (anglų) dalyko;
 6. Veroniką Suchankovaitę – užsienio kalbos (rusų)  dalyko

2015-2016 Geriausiųjų apdovanojimai