Tėveliams

Kviečiame apsilankyti  https://mokyklabecovid.lt/, dalintis nuoroda su mokyklos bendruomene.  

Informacija svetainėje nuolat pildoma, šiandien paskelbėme informacinį filmuką apie moksleivių nuo 12 metų skiepijimą.

 
 Ger. tėveliai, mūsų gimnazijos ilgametė partnerė UAB „Manovita“ dėl laikinojo medžiagų (garstyčių spalvos langeliai) trūkumo siūlo įsigyti sijonus arba sarafanus tamsiai mėlynos spalvos. Gimnazijos taryba pritarė tokiam siūlymui. Tikimės, kad šie sprendimai padės sklandžiai pasiruošti naujiems mokslo metams. 
 

Pratęsiamas prašymų priėmimo ir vaikų priskyrimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ateinantiems mokslo metams terminas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos prašymu š. m. gegužės 28 d. vykusiame tarybos posedyje Taryba patvirtino sprendimo projektą dėl laikino Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d.  sprendimu Nr.  T3-38  patvirtinto centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarka) pakeitimo. Nutarta pakeisti Tvarkos 22, 24, 35 ir 50 punktus.
Į priešmokyklinio ugdymo grupes pirmiausia bus priimami visi priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Įstaigos aptarnavimo teritorijoje ir kurių prašymai į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigas pateikti iki einamųjų metų balandžio 1 d., į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstaigas – iki gegužės 30 d.
Prašymai į pageidaujamas Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes, pateikti po einamųjų metų balandžio 1 d., o Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  švietimo įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes – po gegužės 30 d.,  ateinantiems mokslo metams tenkinami tik tada, jeigu Įstaigoje yra laisvų vietų prašymus rikiuojant pagal eilių sudarymo tvarką.
Šiais metais informacinės sistemos tvarkytojas laukiančius vaikus, kuriems skiriama vieta Įstaigoje, priskiria prie Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų  grupių nuo š. m. balandžio 1 d. iki birželio 23 d.,  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstaigų grupių –  nuo gegužės 31 d. iki birželio 23 d. Informacinės sistemos tvarkytojas iki einamųjų metų liepos 9 d. vaikų, kurių tėvai nepatvirtino Įstaigos lankymo ir nepasirašė mokymo sutarties, duomenis išbraukia iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas informacinėje sistemoje automatiškai praneša laukiantiems eilės tvarka.

Tvarkos pakeitimai įsigalioja 2021 m. birželio 1 d. ir galioja iki 2021 m. liepos 31 d.

Dėmesio!
Kviečiame registruoti vaikučius į jungtines priešmokyklinio ugdymo grupes Vilniaus r. Pagirių  gimnazijos Keturiasdešimt Totorių pagrindinio ugdymo skyriuje.
Norint užregistruoti vaiką (us) į mūsų jungtinę priešmokyklinio ugdymo grupę, reikėtų  apsilankyti tinklapyje www.vrsa.lt, dešinėje pagrindinio lango pusėje rasti ir paspausti nuorodą PRIĖMIMAS Į DARŽELIUS, užpildyti būtinus laukelius ir pateikti prašymą; arba paspausti žemiau esančią nuorodą registruok.lt/vilniausraj ir užpildyti būtiną informaciją.
Vaikų registracija vyksta iki š.m. BALANDŽIO 1 d.
Priėmimo į Vilniaus rajono darželius tvarka:
https://www.registruok.lt/go.php/Priemimo-i-darzelius-tvarka671288

Detalesnė informacija teikiama Vilniaus r. Pagirių gimnazijos raštinėje telefonu 852605546 arba el. paštu pagiriugimnazija@gmail.com