Gimnazija

Vilniaus r. Pagirių gimnazija veikia Pagirių gyvenvietėje, kuri nuo Vilniaus nutolusi 12 km. Susisiekimas su sostine geras. Mokykla aptarnauja Pagirių seniūnijos gyventojus. Dalis vaikų atvyksta iš kaimų, nutolusių daugiau nei tris kilometrus. Seniūnijoje (kaip ir respublikoje) tai vienintelė mokykla, teikianti paslaugas trimis kalbomis. Dalis Pagirių gyvenvietės ir aplinkinių kaimų vaikų lanko Vilniaus miesto mokyklas. Dalis mokytojų taip pat atvyksta iš Vilniaus. Tai įtakoja gimnazijos teikiamų paslaugų ypatumus. Suformuota gimnazijos filosofija ir vizija lemia gimnazijos misiją ir siekius. Demografinė situacija adekvati visai Lietuvai – vaikų mažėja. Nauja tendencija – vaikai su tėvais išvyksta į užsienį.

Vilniaus r. Pagirių gimnazija – tai bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, 2006 m. akredituota vidurinio ugdymo programa.
Gimnazijos adresas: Šiltnamių g. 22, 14113 Pagiriai, Vilniaus rajonas.
Gimnaziją finansuoja steigėjas – Vilniaus rajono savivaldybė.