Vizija, misija, filosofija

Pagirių gimnazijos himnas

Gimnazijos filosofija

 Atėjai, kad rodytume Tau kelią. Kad pažintum žemę, kuri Tave peni ir nešioja, namus, kuriuose gyveni, duoną, kurią valgai. Atėjai, kad išmokytume Tave pažinti ir suprasti šalia esantį žmogų, kad suvoktumei, kaip svarbu gerbti save ir kitus. Atėjai, kad padėtume tapti pareigingu, mokančiu kurti ir išsaugoti gyvenimą.

Aby odnaleźć drogę, poznać Ziemię, która nas karmi, dom, w którym żyjemy, chleb, który jemy. Przyszliśmy tutaj, aby nauczyć się poznawać, nauczyć się rozumieć innego człowieka, aby uświadomić jak ważne jest szanować siebie i innych. Przyrzekamy, że będziemy to gimnazjum budować twórczo z odpowiedzialnością. Będziemy młodzieżą, którą cechuje umiejętność współpracy z innymi, poszanowanie spuścizny kulturowej każdego narodu. Przyszliśmy, aby nauczyć się być godnymi obywatelami Litwy, naszej Ojczyzny, którzy chcą ją tworzyć i pielęgnować.


Gimnazijos vizija

Gera, pokyčiams atvira mokykla. Mokykla, kurioje vyksta nuoseklus, kokybiškas ir nenutrūkstamas ugdymas(is) lietuvių ir lenkų kalbomis.


Gimnazijos misija

Puoselėti tautinę kultūrą, pilietiškumą, pozityvias gyvenimo vertybes, kurti saugią ir sveiką aplinką, ugdyti bendrąsias kompetencijas, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius, asmenybės brandą ir ateities lūkesčius, skatinti kūrybišką ir laisvą mąstymą.


Gimnazijos vertybės

  • Lyderystė
  • Mokymo(si) motyvacija (motyvavimas mokytis ir motyvacija mokyti)
  • Kūrybiškumas ir saviraiška.
  • Veikimas kartu.
  • Kritinis mąstymas.
  • Tarpdalykinė integracija.
  • Asmeninis tobulėjimas.
  • Multikultūrinis
  • Atsakomybė, pareiga ir pilietiškumas.
  • Pagarba, tolerancija, pagalba kiekvienam bendruomenės nariui.