Vizija, misija, filosofija

Pagirių gimnazijos himnas

Gimnazijos filosofija

Atėjai, kad rodytume Tau kelią. Kad pažintum žemę, kuri Tave peni ir nešioja, namus, kuriuose gyveni, duoną, kurią valgai.

Atėjai, kad išmokytume Tave pažinti ir suprasti šalia esantį žmogų, kad suvoktumei, kaip svarbu gerbti save ir kitus.

Atėjai, kad padėtume tapti pareigingu, mokančiu kurti ir išsaugoti gyvenimą.


Gimnazijos vizija

Gera, pokyčiams atvira mokykla.

Šiuolaikiška, moderni, europinių standartų mokykla. Mokykla , kurioje vyksta nuoseklus, kokybiškas ir nenutrūkstamas ugdymas(is) dviem kalbomis.


Gimnazijos misija

Puoselėti tautinę kultūrą, pilietiškumą, pozityvias gyvenimo vertybes, kurti saugią ir sveiką aplinką, ugdyti bendrąsias kompetencijas, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius, asmenybės brandą ir ateities lūkesčius, skatinti kūrybišką ir laisvą mąstymą.


Gimnazijos vertybės

  • Lyderystė
  • Mokymo(si) motyvacija (motyvavimas mokytis ir motyvacija mokyti)
  • Kūrybiškumas ir saviraiška.
  • Bendradarbiavimas ir bendruomeniškumas
  • Kritinis mąstymas.
  • Tarpdalykinė integracija
  • Asmenins tobulėjimas