Biblioteka – skaitykla

Mes turime skaityti, kad suteiktume džiaugsmo savo sieloms.

George’as Orwellas

 
 Darbo laikas:
 

pimadieniais – ketvirtadieniais   7:30 – 16:30
penktadieniais    7:30 – 16:00

Bibliotekos tikslai:

  • užtikrinti skaitytojų prieigą prie įvairių informacijos šaltinių
  • siekti kokybiškesnio skaitytojų aptarnavimo;
  • padėti mokyklai pasiekti geresnių mokytojų ir mokinių mokymo ir mokymosi rezultatų

Bibliotekos fondą sudaro apie 29 tūkst. dokumentų: 

  • knygų (grožinė ir metodinė literatūra, enciklopedijos, žinynai, žodynai)
  • periodinių leidinių
  • garso ir vaizdo įrašų (CD, vaizdajuosčių, garso juostų, DVD)

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Skaitytojų aptarnavimo tvarka karantino metu

Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 5 -12 klasėms

Pagirių gimnazijos bibliotekos dokumentų archyvas

Kviečiame detaliau susipažinti su 2020 metais Vilniaus r. Pagirių gimnazijos įsigytų vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašu:

Vadovėlių įsigijimas 2020 m.
Mokymo priemonių įsigijimas 2020 m.
Ugdymo procesui reikalingos literatūros įsigijimas  2020 m.

Vadovėlių įsigijimas 2021 m.
Mokymo priemonių įsigijimas 2021 m.
Ugdymo procesui reikalingos literatūros įsigijimas 2021 m.

 
 

NUORODOS 

Literatūros kūriniai

Literatūros kūriniai 5-8 klasėms –  https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt
Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11-12 kl. – http://www.upc.smm.lt/naujienos/chrestomatija  
Lietuvių literatūros ir istorijos šaltiniai – http://šaltiniai.info
Klasikinės lietuvių literatūros antologija – http://antologija.lt
Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija – http://www.tekstai.lt
Skaitymo metai – www.skaitymometai.lt

Bibliotekos ir bibliotekų katalogai

Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema –https:/ibiblioteka.lt
Interaktyvi biblioteka –  https://www.ibiblioteka.lt
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – www.lnb.lt
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka – www.amb.lt

Švietimas

Vaikų linija. Be patyčių – www.bepatyciu.lt
Nacionalinis egzaminų centras – www.nec.lt ; www.egzaminai.lt
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazė – https://www.emokykla.lt/bendrasis/vadoveliai
Švietimo portalas emokykla – www.emokykla.lt