Metodinė taryba

2018 m. metodinės tarybos planas

2017-2018 m. m. metodinės tarybos sudėtis

 1. Irena Babinska, metodinės tarybos pirmininkė, chemijos mokytoja ekspertė;
 2. Regina Urbonienė, metodinės tarybos sekretorė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, pradinio ugdymo MMG pirmininkė;
 3. Aušra Mažonienė, direktorė, chemijos mokytoja metodininkė;
 4. Gražina Rudienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, IT mokytoja metodininkė;
 5. Valentina Treščinska, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lenkų kalbos mokytoja metodininkė.
 6. Rita Korotkovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja metodininkė;
 7. Jelena Suruda, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, IT vyr. mokytoja;
 8. Janina Mekioninė, istorijos mokytoja ekspertė;
 9. Danuta Golnis, fizikos mokytoja ekspertė;
 10. Staselė Orlakienė, biologijos mokytoja metodininkė, gamtos mokslų MMG pirmininkė;
 11. Milda Gintautė, istorijos mokytoja metodininkė, socialinių mokslų MMG pirmininkė;
 12. Alina Špakauskienė, IT mokytoja metodininkė, tiksliųjų mokslų MMG pirmininkė;
 13. Rita Rudalevičiutė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja, lietuvių kalbos MMG pirmininkė;
 14. Gedrie Rusilienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, klasės vadovų MG pirminikė;
 15. Lina Labžientienė, anglų kalbos vyr. mokytoja, anglų kalbos MMG pirmininkė;
 16. Tatjana Žilinskienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, II-jų užsienio (rusų, vokiečių) kalbų MMG pirmininkė;
 17. Danuta Ustilo, pradinio ugdymo vyr. mokytoja, pradinio ugdymo lenkų mokomąja kalba MMG pirmininkė;
 18. Lilija Žigo, lenkų kalbos vyr. mokytoja, lenkų kalbos MMG pirmininkė;
 19. Audronė Dudutienė, technologijų mokytoja metodininkė, menų ir technologijų MMG pirmininkė;
 20. Renata Leganovič, kūno kultūros mokytoja ekspertė, kūno kultūros MMG pirmininkė;
 21. Jelena Pogolskaja, dorinio ugdymo vyr. mokytoja, dorinio ugdymo MMG pirmininkė;
 22. Miglė Pieškuvienė bibliotekos vedėja.