Metodinė taryba

2021-2022 m.m. metodinės tarybos veiklos planas (žiūrėti Gimnazijos veiklos plane 2021-2022 )

Metodinės tarybos sudėtis 2020/2021 m. m.

Narių sąrašas:
Irena Babinska, metodinės tarybos pirmininkė, chemijos mokytoja ekspertė;

Regina Urbonienė, metodinės tarybos sekretorė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, pradinio ugdymo MMG pirmininkė;

Jelena Suruda, direktorė, matematikos ir IT vyresnioji  mokytoja;

Jovita Kivarienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui; anglų k. vyresnioji mokytoja;

Gražina Rudienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, IT mokytoja metodininkė;

Valentina Treščinska, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lenkų kalbos mokytoja metodininkė;

Rita Korotkovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja metodininkė;

Janina Mekioninė, istorijos mokytoja ekspertė;

Danuta Golnis, fizikos mokytoja ekspertė;

Stasė Orlakienė, biologijos mokytoja metodininkė, gamtos mokslų MMG pirmininkė;

Milda Gintautė, istorijos mokytoja metodininkė, socialinių mokslų MMG pirmininkė;

Alina Špakauskienė, IT mokytoja metodininkė, tiksliųjų mokslų MMG pirmininkė;

Jolanta Dudutienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, lietuvių kalbos MMG pirmininkė;

Giedrė Rusilienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, klasės vadovų MG pirmininkė;

Dalia Šiniauskaitė,  anglų kalbos mokytoja metodininkė, anglų kalbos MMG pirmininkė;

Danuta Ustilo, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, pradinio ugdymo lenkų mokomąja kalba MMG pirmininkė;

Lilija Žigo, lenkų kalbos vyresnioji mokytoja, lenkų kalbos ir antrųjų užsienio kalbų MMG pirmininkė;

Audronė Dudutienė, technologijų mokytoja metodininkė, menų ir technologijų MMG pirmininkė;

Renata Leganovič, kūno kultūros mokytoja ekspertė, kūno kultūros MMG pirmininkė;

 Vidmantą Fijalkauską, teatro mokytojas ekspertas.