Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai koordinatorius
Tedas Laurinaitis
el. paštas: tedas19@gmail.com

Konsultacijos vyksta gyvai (Karjeros konsultanto kab., I a.) ir nuotoliniu būdu (per Google Classroom, TAMO ar el. paštu).

Ugdymo karjerai koordinatoriaus funkcijos

 • Teikti kokybiškas ir prieinamas ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo ir informavimo, profesinio veiklinimo paslaugas ir priemones mokiniams.
 • Konsultuoti mokinius ir mokinių tėvus karjeros klausimais, vesti karjeros užsiėmimus, organizuoti profesinio veiklinimo renginius mokyklos mastu, teikti karjeros plėtojimui reikalingą informaciją mokiniams.
 • Koordinuoti karjeros paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą mokykloje – sudaryti ir vykdyti metinį karjeros ugdymo planą, koordinuoti šio plano įgyvendinimą; organizuoti darbus ir procesus su kitais mokytojais ir su karjeros paslaugomis susijusiais specialistais padedant jiems integruoti ugdymą karjerai į jų dalykus ir teikti kitas karjeros paslaugas.
 • Koordinuoti ir vykdyti karjeros paslaugų kokybės užtikrinimą ir stebėseną mokykloje.

 Mokiniams ugdymo karjerai koordinatorius padeda:

 • Išsiaiškinti karjeros žingsnius;
 • Išsitirti mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
 • Išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos labiausiai tiktų;
 • Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas;
 • Susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis;
 • Atsakingai susidaryti individualų ugdymosi planą III-IVG klasėms;
 • Suprasti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas;
 • Pasirinkti mokymosi įstaigą baigus I, II klasę;
 • Rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Ugdymo karjerai koordinatorius klasių vadovams:

 • Siūlo klasės valandėlių temas;
 • Supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga;
 • Organizuoja karjeros planavimo klasės valandėlės;
 • Siūlo ir kartu dalyvauja studijoms skirtuose renginiuose;
 • Konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.

Atmintinė mokiniui, kuris planuoja savo mokymosi ir karjeros kelią

Mokymosi kelio, baigus 12 klasių ir įgijus vidurinį išsilavinimą, pasirinkimas

Įgijus vidurinį išsilavinimą galima tęsti mokymąsi profesinio mokymo įstaigoje arba rinktis studijas aukštojoje mokykloje – kolegijoje ar universitete.

Informacija abiturientui, planuojančiam stoti į aukštąsias mokyklas 2022-2023 m.

Priėmimas į aukštąsias mokyklas 2022 m.
https://smsm.lrv.lt/web/lt/smm-studijos/priemimas/bakalauro-studijos/priemimas-i-aukstasias-mokyklas-2022-m

NAUDINGOS NUORODOS

https://www.europa.eu/ – Europos Jaunimo portalas.