Mėnesio archyvas: lapkričio 2020

Muzikos pamokų ciklas „Yra vieta – Lenkija“.

Vykstant lenkų kalbos savaitei, vyko muzikos pamokų ciklas „Yra vieta – Lenkija“.
Užsiėmimų tikslas – skatinti patriotizmą, pagarbą ir meilę kalbai tarp vaikų ir jaunimo, ugdyti prisirišimą prie to, kas lenkiška ir artima.
Bendras dainavimas, įvairių užduočių atlikimas suvienijo, tai buvo džiaugsmo ir emocijų priežastis.

Jest takie miejsce- Polska.pptx

W ramach Tygodnia Języka Polskiego odbył się cykl lekcji muzyki „Jest takie miejsce – Polska“.
Celem zajęc jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży patriotyzmu, szacunku i miłości do języka oraz pielęgnowanie przywiązania do tego, co polskie i bliskie.
Wspólny śpiew  jednoczył, był powodem do radości i wzruszeń. 

Muzikos mokytoja Olga Selezniova

Kviečiame susipažinti su naujausiais dokumentais dėl ugdymo proceso organizavimo nuo 2020 m. lapkričio 9 d

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
Dėl pradinio ugdymo

Sprendimas dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose karantino metu
Sprendimas dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
Sprendimas dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų
Sprendimas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

D Ė M E S I O !

Informuojame, kad Vyriausybei paskelbus karantiną, vaikai, kurie ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, lankys darželius ir mokyklas įprastai. Įstaigos nėra uždaromos.

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatomas vadovaujantis tvarkos aprašu (toliau – Tvarka), patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T3-279.

Vadovaujantis Tvarkos 13.8. punktu Tėvai (globėjai, rūpintojai) nemoka mokesčio už vaiko maitinimą už nelankytas dienas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, už kiekvieną mėnesio dieną, jei vaikas nelanko įstaigos dėl ekstremalių įvykių. Mokestis už ugdymą yra mokamas ir toliau, nes įstaigos nėra uždarytos, ugdymas vykdomas.

Primename, kad priešmokyklinis ugdymas yra privalomas, todėl vadovaujantis Švietimo įstatymu tėvai privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų švietimo įstaigos lankymą.