ATVIRŲ DURŲ DIENA

2022 m. balandžio  26 d.
PROGRAMA
8.30 – 20.00 val.

 

 • 8.20-20.00 val. – įvairių dalykų pamokų, nepamokinės veiklos užsiėmimų stebėjimas, individualios mokinio pažangos bei bendrų pasiekimų, jų planavimo bei susitarimų stebėtose pamokose/ užsiėmimuose aptarimas (būtina išankstinė registracija, atsakingi klasės vadovai);

 • 16.00-19.00 val. – individualūs pokalbiai ugdymo aktualijų klausimais su mokytojais dalykininkais, gimnazijos administracija, pagalbos mokiniui specialistais (išankstinė registracija, atsakingi klasės vadovai).

 

 

 • 15.00-17.00 val. – Keturiasdešimt Totorių PUS laukiami būsimų pirmokų tėveliai (direktorė J. Suruda, direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Kivarienė);
 • 18.00-19.00 organizuojami tėvų švietimo kambariai:
 • I kambarys – Priešmokyklinio, ikimokyklinio ir būsimų pirmokų ugdymo organizavimo aspektai gimnazijoje – (direktorė J. Suruda, direktoriaus pavaduotoja J. Kivarienė – 17 kab.;
 • II kambarys – Švietimo pagalbos organizavimas gimnazijoje –švietimo pagalbos specialistai – 36 kab.;
 • III kambarys – Maitinimo organizavimo gimnazijoje specifika/ ypatumai – direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Treščinska’ – valgykla;
 • IV kambarys – Mokinių konsultavimas, nepamokinis ugdymas, dienos centro veikla – direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Rudienė – pradinių klasių korpusas (I aukštas);
 • V kambarys – Mokymasis vidurinio ugdymo programos ir karjeros planavimo sąsajos: sėkmės, nusivylimai – direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Korotkovienė, karjeros konsultantas T. Laurinaitis – 31 kab..
 • Nuo 19.00 organizuojami tėvų susirinkimai (pagal galimybes ir pageidavimus).

 

KVIEČIAME

 • stebėti vaiko dienos centro bei nepamokinio ugdymo veiklas;
 • paskanauti mūsų gaminamo maisto gimnazijos valgykloje;
 • susipažinti su mokinių maitinimo sąlygomis.

 Pastaba: Lankymasis laisvas – visą dieną.